A Fapadoskönyv Kelet Klasszikusai című sorozata
A Fapadoskönyv.hu kiadó egyik legizgalmasabb vállalkozása a Kelet Klasszikusai, a sorozat, amelynek szép külsejű, kézbeillő kötetei nehezen hozzáférhető, vagy magyarul még soha meg nem jelent keleti (kínai, japán, indiai, tibeti...) műveket nyújtanak át a magyar olvasónak. A szakszerű, hiteles kiadások, fordítások megjelentetésére a sorozatszerkesztő, Tokaji Zsolt személye a garancia.
A sorozat 2010-ben indult hét kötettel, azóta 2011-ben hat, 2012-ben öt könyv látott napvilágot. Nagyon remélem, hogy folytatódik legalább ennyivel a 2013-as évben is. 

A köztes lét könyvei (Tibeti tanácsok halandóknak és születőknek), 2010
Tibetiből fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Kara György. Azonos az Európa kiadó 1986-os és a Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó 1998-as, 1999-es azonos című és a 2001-es Tibeti halottaskönyv című kiadásával.
Wenzi: A titkok feltárásának igaz könyve, 2010
Kínaiból fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. Egyetlen magyar kiadás Wenzi (Ven-ce) művéből.
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi, 2010
A meséket válogatta és átdolgozta, az utószót írta Rónay György. Megegyezik a Móra kiadó azonos című kötetével (megjelent: 1966, 1969, 1972, 1974, 1976, 1978, 1981, 1988) és a Kriterion kiadó 1992-es kötetével.
Laozi: Az út és az erény könyve, 2010
Fordította és bevezető tanulmánnyal ellátta Ágner Lajos. Megegyezik a szerzőnek az Officina könyvtárban 1943-ban megjelent könyvével. Jegyzetekkel és bevezetővel ellátta Tokaji Zsolt.
Pancsatantra, 2010
Fordította, jegyzetekkel és utószóval ellátta Schmidt József. Megegyezik a Kner nyomda 1924-es és a Magyar Helikon 1959-es azonos című kiadásával, és ez a fordítás szerepel a Mesefolyamok óceánja című válogatáskötetben.
Teáskönyv, 2010
Fordította, a bevezetést és a záró tanulmányt írta Nyiredy Barbara és Tokaji Zsolt. A verseket fordította, a jegyzeteket írta és a mutatót készítette Tokaji Zsolt. A további fordításokat készítette Pozovecz Vivien. A könyv Lu Yu Teáskönyve mellett további négy művet tartalmaz: Zhang Youxin: Följegyzések a teafőzéshez használatos vizekről, Su Yi: A forró víz tizenhat fajtája, Ouyang Xiu: A Daming-templombéli följegyzések a vízről, Ouyang Xiu: Feljegyzés a Fucha-hegy vizéről. A kötet csak részben egyezik meg a Terebess kiadónál megjelent Lu Jü: Teáskönyv című 2005-ös kiadvánnyal.
Zen bölcsességek, 2010
Válogatta és fordította Tokaji Zsolt. A könyv szövege megegyezik a Szukits kiadó Zen bölcsességek, történetek című 2001-es kiadásával és részben azonos a Szántai Zsolt által átszerkesztett, Zen bölcsességek, történetek, koanok címmel a Sudhana kiadónál megjelent 2010-es kötettel. 
Sza-Szkja Pandita: A bölcsesség kincsestára, 2011
Tibetiből magyar prózára fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Ligeti Lajos, a költői fordítást készítette Tandori Dezső. Az Európa 1984-es könyvének második kiadása.
Az arany teknősbéka - Vietnámi népmesék, 2011
Fordította Nguyen Huu Thut. Az Új Magyar Könyvkiadó 1956-os könyvének új kiadása a régi utószó nélkül.
Liu Csang: Csung Kuj, az ördögűző, 2011
Kínaiból fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. Megegyezik a Terebess kiadónál 1999-ben megjelent könyvvel.
Nala és Dámajánti - Hindu rege, 2011
Fordította és az előszót írta Fiók Károly. A kiadás a Franklin 1885-ös könyve alapján készült, melyet a Kisfaludy Társaság jelentetett meg.
Tamenaga Shunshui: 47 rónin, 2011
Szász Károly fordítását átdolgozta Békyné Kiss Adrien és Tokaji Zsolt. Az utószót írta Tokaji Zsolt. A könyv nem Tamenaga Sunszui eredeti japán szövegének, hanem a regény Edward Greey és Siuicsiro Saito által 1880-ban készült angol változatának fordítása, amelyet Szász Károly készített és 1895-ben a Magyar Újság Regénycsarnokában jelentetett meg Hívek mindhalálig címen. A könyv tartalmazza A. B. Mitford mondafeldolgozását is, amely A negyvenhét rónin angol címen 1871-ben jelent meg, Szász Károly készítette fordítása pedig még ugyanezen év végén a Vasárnapi Újságban. A könyvet a Fapadoskönyv kiadó Hűséges róninok címen, Kelet Klasszikusai feliratú fedéllel reklámozta, ám a 2013-as amerikai film forgatása miatt végül filmképes borítóval, 47 rónin címen látott napvilágot.
Tai Gong hat titkos tanítása, 2011
Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. A hadtudományi mű egyetlen magyar kiadása.
Pu Szung-Ling: A Csevej-lak hihetetlen történetei, 2012
Kínaiból fordította és az utószót írta Tokaji Zsolt. A könyv négy mesével kevesebbet tartalmaz, mint a Terebess kiadó A templom démona című 1997-es kötete, egyébként megegyezik azzal.
A mongolok titkos története, 2012
Fordította Ligeti Lajos és Képes Géza, az utószót és a jegyzeteket írta Ligeti Lajos. A Gondolat kiadó 1962-es kiadásának szövege, közben 2004-ben az Osiris kiadónál napvilágot látott egy átdolgozott kiadás.
A remete és a lelenc - Han-san és Si-tö versei - Zen költemények a 7. századi Kínából, 2012
Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. A bevezetést írta Csongor Barnabás. A bevezetés, a jegyzetek egy része és a Han-san fordítások szerepelnek a Terebess kiadó A bölcs vigyor című 1997-es kötetében, ez a mű azonban sokkal bővebb válogatás.
A szamuráj útja - A szamurájok két klasszikus kézikönyve, 2012
Fordította és az utószót írta: Tokaji Zsolt. A könyv Mijamotó Muszasi Az öt gyűrű könyve és Taira Sigeszuke A szamuráj becsületkódexe című műveit tartalmazza. Megegyezik a Szukits kiadónál 2004-ben megjelent azonos című kötettel.
Okakura Kakuzó: Teakönyv, 2012
Fordította Nemes Ágnes. Megegyezik a Terebess kiadónál Okakura Kakuzó: Teáskönyv címen 2003-ban megjelent könyvvel. Nem azonos Lu Jü Teáskönyvével.
Drágakövek tava - Kínai mesék, 2012 
Válogatta, fordította: Tokaji Zsolt, fordította: G. Beke Margit.

(Megjegyzés1: Tulajdonképpen a sorozat részének tekinthető még Vu Cseng-en: A majomkirály története című könyve is, amely Tokaji Zsolt átdolgozásában próbálja szerethetővé tenni a teljes szövegében mélyen és bonyolultul szimbolikus szövegű kínai regényt, amely eredeti formájában, Csongor Barnabás fordításában 1969-ben és 1980-ban már megjelent magyarul. Megjegyzés2: a fentiekben a megegyezik szót a szövegre értelmezve használtam. Az egyes kötetek illusztrációs anyaga természetesen eltér.)

Utolsó frissítés: 2013.03.05.
0 Responses