Erdődy János könyvei
A nagyszerű író, újságíró és műfordító Erdődy János (1909-1996) munkásságával nagyapám könyvtára ismertetett meg. Itt olvashatsz a méltatlanul elfelejtett szerzőről, alább pedig műveinek általam összegyűjtött jegyzékét olvashatod. Mivel írói pályája 1957-től, első nagy történelmi regénye megjelenésétől teljesedett ki, a lista e könyvekkel kezdődik. Alább azonban megtalálhatod ismeretterjesztő munkáinak, háború előtti könyveinek és egyéb műveinek felsorolását is.

Történelmi és egyéb regények:
A nőstényfarkas, Magvető, Bp., 1957
András mester krónikája, Móra, Bp., 1959, 1972
A Negyedik Lovas, Szépirodalmi, Bp., 1959
Aretino Velencében, Szépirodalmi, Bp., 1961
Tíz igaz Szodomában, Magvető, Bp., 1962
Sasoknál magasabban (Hunyadi Mátyás élete), Nagy emberek élete, Móra, Bp., 1963, 1971
Ezüstpáncélos Johanna (Jeanne D'Arc élete), Nagy emberek élete, Móra, Bp., 1964
Bocskorosok, Kossuth, Bp., 1966
Alvilági párbaj (Regény a XIX. századi Amerikáról), Kozmosz Könyvek, Bp., 1966
A Szárnyas Oroszlán, Kozmosz Könyvek, Bp., 1967
Rekviem Firenzéért, Szépirodalmi, Bp., 1968
Szegény Robert, Szépirodalmi, Bp., 1970
A második Róma, Móra, Bp., 1970
Háromkirályok szolgája (Regény Lully, Purcell és Vivaldi korából), Zeneműkiadó, Bp., 1970
Peéri Gábor budapesti lakos, Szépirodalmi, 1972
Krisztina királynő Rómában, Zeneműkiadó, Bp., 1972
A Vörös Liliom városa, Móra, Bp., 1973
Velencei karnevál, Gondolat, Bp., 1974
Az Antikrisztus és szolgája, Szépirodalmi, Bp., 1975
A Szent Sátán, Gonolat, Bp., 1975
Párizsi éjszakák, Zeneműkiadó, Bp., 1976
Szép és kegyetlen Velence, Szépirodalmi, Bp., 1977
Lammermoori Lucia szomorú és igaz története, Gondolat, Bp., 1978
Énekes az országúton, Zeneműkiadó, Bp., 1979
Perugia szűk utcáin, Szépirodalmi, Bp., 1980
A fenséges Köztársaság nevében, Szépirodalmi, Bp., 1982
Mesterdalnokok városa, Zeneműkiadó, Bp., 1984
"Jó éjt, királyfi!...", Szépirodalmi, Bp., 1984
Város a hadak útján, Corvina, Bp., 1988
A tizenkettedik tanú vallomása, Magvető, Bp., 1990

Ismeretterjesztő munkái:
Küzdelem a tengerekért (A nagy felfedező utazások kora), Képes történelem, Móra, Bp., 1964, 1970, 1976, 1981
Bocskorosok hadinépe (A nagy európai parasztháborúk), Képes történelem, Móra, Bp., 1969, 1975, 1978, 1984
Így élt Gutenberg, Móra, Bp., 1973, minikönyvváltozat, Bp., Móra, 1973, Tevan, Békéscsaba, 2000 (bibliofil kiadás)
Így élt Kolumbusz, Móra, Bp., 1978, 1992
Őrségváltás az óceánon, Móra, Bp., 1979
Így élt Magellán, Móra, Bp., 1981
Így élt Husz János, Móra, Bp., 1983
Keresztes lobogók alatt, Móra, Bp., 1986

Fordításai:
Tommaso Campanella: Napállam és politikai aforizmák, Phőnix, Bp., 1942 (Lányi Margittal)
Bertolt Brecht: Háromgarasos regény, Népszava, Bp., 1945, Szépirodalmi, Bp., 1964
Heinrich Heine egyes versei a Heinrich Heine válogatott versei kötetben, Szépirodalmi, Bp., 1951 (többekkel)
Heinrich Heine: Atta Troll, Corvina, Bp., 1958
Horatius összes lírai költeménye és az Ars Poetica, Bibliotheca, Bp., 1946
Horatius egyes versei a Horatius legszebb versei című kötetben, Móra, Bp., 1993 (többekkel)
Moliére: Kotnyelesek (Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1945), SZFF, Bp., 1991
Moliére: Férjek iskolája, Népszava, Bp., 1947
Ovidius egyes versei A tél költészete című antológiában, Új Hang, Bp., 1943 (többekkel)
Ovidius: A száműzetés dalai, Népszava, Bp., 1947
Ovidius Tristiájának egyes részletei Tristia című kötetben, Magyar Könyvklub, Bp., 2002 (többekkel)
Friedrich Schiller: Don Carlos (Magyar Rádió, 1955)
Friedrich Schiller: Demetrius (drámatöredék saját befejezéssel), Nagyvilág, 1959. október
Friedrich Schiller: Stuart Mária (Szolnok, Szigligeti Színház, 1970)

Film-forgatókönyvei:
Fotó Háber (1963, Várkonyi Zoltán), A kőszívű ember fiai (1965, Várkonyi Zoltán), Egy magyar nábob (1966, Várkonyi Zoltán), Kárpáthy Zoltán (1966, Várkonyi Zoltán), Ágis tragédiája (1971, tv, Marton Endre), Fekete gyémántok (1976, Várkonyi Zoltán), A kísértés (2007, tv, Rozgonyi Ádám filmje az Aretino Velencében ötletéből)

Külföldi megjelenések:
Aretino Velencében, 1964, Varsó (lengyel), András mester krónikája, 1965, 1968, Lipcse (német), Küzdelem a tengerekért, 1964, 1969, 1977 Stuttgart (német), Küzdelem a tengerekért, 1970, 1979, 1985 (orosz), Bocskorosok hadinépe, 1976, Berlin (német), Őrségváltás az óceánon, 1979, 1983 (német), Őrségváltás az óceánon, 1984, Pozsony (szlovák), Ungvári Tamás egy finn fordítást is említ, de ennek nem akadtam a nyomára

Egyéb művei:
Kötetek, darabok: Villon, a költő huszonnégy verse, amelyet halála után négy és félszáz évvel írt (pamflet-versek, 1940, Népszava), 1941: Karácsonyi Népszava (szerkesztő, 1941), Gyászinduló jazzre (regény, Erdődy Elekkel, 1942, Humanista Könyvtár), Fagyöngy (színdarab, 1946), New York, 42. utca (szatirikus bábdráma, 1953), Szegény jó Márton (színdarab, Tabi Lászlóval, 1957), A magányos királynő (rádiódráma, megjelent: Magyar királyok, Magyar Rádió, Bp., 1997)
Versbetétek színdarabokban: A három narancs szerelme (bábjáték, Carlo Gozzi nyomán, 1954, Művelt Nép), Dalolnak a pacsirták (Konrad Kopiva nyomán Székely Andrással, Bárdos Lászlóval, 1954, Népszava), Párizsi vendég (Szigligeti Ede A bajusz című műve nyomán, Tabi Lászlóval, 1955), Velencei kékszakáll (Luigi Pirandello nyomán Gáspár Margittal, 1973), A három testőr (Alexandre Dumas nyomán Katona Ferenccel, 1973), Semsei Jenő: Elfelejtett keringő (zenés színmű), 1972, Piros papucs (?, zenés színmű)
Dalszövegek: Toborzódal, Szerjozsa, a traktoros, 1952, Budai fák (keringő), 1955, Ne sírj, ez nem méltó hozzád, Egy szót se szólj!, Légy enyém!, Még nincsen senkim sem, Valahol Délen, 1956 (a Valahol Délen című nagyoperettből), Kép (chanson) 1957, Sohase kérdezd, 1961
Tanulmányok, utószók, emlékezések: Éjjel az uccán, Irodalmi tanulmányok, Szociáldemokrata Párt, Bp., 1940, Új színjátszás, új film, Népszava, Bp., 1946, Válogatott cikkek, A Népszava szabadságharca, Bp., 1947, Művészet és munkásművészet, A munkásműveltség könyve, Munkás Kulturszövetség, Bp., 1947, Utószó, Bertolt Brecht: Háromgarasos regény, Szépirodalmi, Bp., 1964,  A történelmi regény és a történelmi folyamatosság érzete, Olvasó ifjúság, Móra, Bp., 1972, Válogatott művek, "Amíg szívük dobog...", Magvető, Bp., 1975, Négy évszak, Szigliget, Képzőművészeti, Bp., 1988, A második otthon, Rakéta Irodalmi Kávéház, Magvető, Bp., 1988, Mindenki gyanús, A fehér démon és más bűnügyi történetek, Sárga Regények 3., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1989, Arábiai Lawrence és A bölcsesség hét pillére, T. E. Lawrence: Lázadás a sivatagban, Új Géniusz, Bp., 1990, Elkésett riport a karácsonyi számról, Nemzet, demokrácia, szociális haladás : a demokratikus magyar progresszió hagyománya és hivatása, Politikatörténeti Alapítvány, Bp., 1992, Kéthly Anna, Európai Utas, 1992/2, Megalkuvások nélkül, In memoriam Mónus Illés 1888-1944, Mónus Illés Akadémia, Bp., 1994
Ezeken kívül természetesen számos Népszava- és más újságcikk megírása és könyvszerkesztés (pl. A forradalmi Ady, A paraszt a magyar drámairodalomban) fűződik a nevéhez. Ennyi biztos adatot sikerült találnom: így - ellentétben a bibliográfia többi részével - az Egyéb művek rész sajnos még hiányos, igaz, minden fontos adat szerepel.

Háború előtti kalandregények:
Erdődy János néven, illetve Alec Forest, R. Fowler és E. D. Walter álnéven írt
(Zagróczky Elek álnévvel nem kalandregényeket, hanem újságcikkeket szignált)
Arany országút (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1935
A vörös árnyék (E. Walter), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
A Gran Chaco hőse (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
Az Élet hazárdjátékosa (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
Hajsza a tengeren (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
Halál a bárban (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
Hív a halott (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1936
Egy ország eladó, Világvárosi Regények, 260., Literária, Bp., 1936
Vőlegényem, a gangster, Világvárosi Regények, 272., Literária, Bp., 1936, Vasárnapi Regények, 3., Budapesti Lapnyomda, Bp., 1957 (kalóz, Tel-Aviv, 1963)
Saját tudósítónktól, Világvárosi Regények, 278., Literária, Bp., 1936
Mindenki gyanus..., Világvárosi Regények, 388., Literária, Bp., 1936
Ember az örvényben, Világvárosi Regények, 294., Literária, Bp., 1936
Hazardőrök, Világvárosi Regények, 327., Literária, Bp., 1936
Jim fellázad, Világvárosi Regények, 336., Literária, Bp., 1936
Egy asszony, aki nem hagyja magát, Világvárosi Regények, 358., Literária, Bp., 1936 (kalóz, Tel-Aviv, 1961)
Párbaj a levegőben (Alec Forest), Tarka Regénytár, II/51., Stádium, Bp., 1936
A gárda meghal (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1937, In: Járőr a Szaharában és más légiós történetek, Sárga Regények 1., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1987
Búg a sziréna (Alec Forest), Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1937
A fekete tükör, Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1937
Az aktatáskás úr, Szivárvány, Hellas nyomda, Bp., 1937
A hawayi táncosnő, Világvárosi Regények, 366., Literária, Bp., 1937 (kalóz, Tel-Aviv, 1960)
A fehérköpenyes sátán (Alec Forest), Tarka Regénytár, III/16., Stádium, Bp., 1937
Az olajkutak fantomja (Alec Forest), Tarka Regénytár, III/32., Stádium, Bp., 1937
Az adeni kém (Alec Forest), Tarka Regénytár, III/43., Stádium, Bp., 1937
Az emberarcú sakál (R. Fowler), Tarka Regénytár, III/47., Stádium, Bp., 1937, In: Honkongi kémháború és más kémtörténetek, Sárga Regények 4., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1989
Gangster Rt., Hellas, Bp., 1938
Játék egy országért, Hellas, Bp., 1938
Mindenemet ellopták!, Hellas, Bp., 1938
Tizenkettes repülőraj, Új élet Regénytár, 61., Központi Sajtóvállalat, Bp., 1938
Aranyláz, Új élet Regénytár, 80., Központi Sajtóvállalat, Bp., 1938
Árnyak Kína felett, szerzői, Bp., 1938
A fehér démon, szerzői, Bp., 1939, In: A fehér démon és más bűnügyi történetek, Sárga Regények 3., Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1989
A Gran-Canon banditái, szerzői, Bp., 1939
A tevékeny hulla, szerzői, Bp., 1939
Acélcápa, szerzői, Bp., 1939
Halál éjszakája, szerzői, Bp., 1939
Ellent ellopták, szerzői, Bp., 1939
Kalandorok fellegvára, szerzői, Bp., 1939
Kismadár a forgószélben, szerzői, Bp., 1939
Pénzt! (Alec Forest), szerzői, Bp., 1939
Peter puskát árul, szerzői, Bp., 1939
Vadmacska, szerzői, Bp., 1939
Kísértet a prérin, szerzői, Bp., 1940
A véres ököl (E. D. Walter), Közművelődési Kft., Bp., 1941
Jim Tonner, a bandita (E. D. Walter), Közművelődési Kft., Bp., 1941
Az indián véres bosszúja (E. D. Walter), Nagy, Bp., 1941
A halálsziget titka (E. D. Walter), Nagy, Bp., 1941
Mexikói fenevad (E. D. Walter), Nagy, Bp., 1941
A fegyenc bosszúja (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
A halott nem kegyelmez (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
A kőarcú Jack (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
A nagy sivatag banditái (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
A vérengző cowboy (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
Zsákbakerült zsiványok (E. D. Walter), Duna, Bp., 1941
A borzalmak erődje (E. D. Walter), Fény, Bp., 1941
A magányos véreb (E. D. Walter), Fény, Bp., 1941
Mindenki gyanús!... (filmregény) (Pujol), Aurora, Bp., 1942 (kalóz, Tel-Aviv, 1958)
(Elképzelhető, hogy a lista nem teljes: az MK jegyzék eleve csak 46 könyvről tud, és nem adja meg az E. D. Walter álnevet. Erdődy a Város a hadak útjánban "hatvannál több"-ről ír. Ezen a listán 57 cím szerepel.)
2 Responses
 1. Unknown Says:

  Tisztelt és kedves Szerző,

  Mint E.J. tisztelője, művei folytonos (és mindig újra-) olvasója, boldogan olvastam írását. Magam ismertem, tiszteltem, és mindenekelőtt szerettem - nemcsak az ÍRÓT (az egyik legszebben író, hibátlan dramaturgiával szerkesztő, látó és láttató magyar szerzőt), hanem az EMBERT is.

  Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy viszonylag fiatalon már ismerhettem, s édesanyámmal együtt olykor vendégei voltunk. S persze a Művész, igen, az Operára néző ablak mögötti asztal...

  Üdvözlettel,
  Rozgonyi Ádám


 2. Kedves Rozgonyi Ádám!
  Boldog vagyok, hogy elnyerte tetszését az írás. Erdődy János munkássága nagyon fontos nekem: szeretném, ha minél többen emlékeznének rá és olvasnák a műveit.