Igaz szépség s szép igazság - három könyvben

"A Szép: igaz, s az Igaz: szép!" - gondolom, sokan tudják kívülről is az örökszép vers, az Óda egy görög vázához című Keats-költemény zárósorainak részletét Tóth Árpád fordításában. Én is tudom: arra azonban csak nemrég jöttem rá, hogy ez eredetileg nem így szólt. Keats szövegét ("Beauty is truth, truth beauty") Tóth Árpád az első megjelenéskor még sokkal kevésbé kiegyenlítően és szimbolistán fordította, így: "Igaz szépség s szép igazság".

Ennek a posztnak a három kötetében ezt találtam meg. Ráadásul mindnél véletlenül.

Virágvölgyi András: A király - Hunyadi Mátyás arcai
Pytheas, 2008
Szépség: A kötet létezésére csak véletlenül figyeltem fel: egészen mást kerestem, amikor rám talált egy kisfilm róla a Youtube-on. Karcsú, de hatalmas kötetről van szó, amely varázslatos beavatás Mátyás és a magyar reneszánsz korába. Minden oldalpárját együtt tervezte meg az író és a két könyvfestő-illusztrátor, Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán. Itt látható munkájuk eredménye: színes, kalandos, lebilincselő könyvvilágot teremtettek, ahol a látványos és eredeti festmények, a meglepően találó versidézetek, az okos ismeretterjesztő szövegek sora és tizenhét rövid, izgalmas elbeszélés (vagy egymásba fűződő életrajzi fejezet) egybefűződve villantja fel Hunyadi Mátyás, egyik legnevezetesebb uralkodónk életének tizenhét sorsdöntő pillanatát, a király tizenhét arcát. Nem véletlenül írta a kötet egyik ajánlója, hogy A király tartalmában és megjelenésében is méltó Mátyás corvináihoz.
Igazság: A könyv különlegessége, hogy mesésen szép képei ellenére messzemenően igyekszik a tudható valóságot bemutatni. A kisregény (most így nevezném) izgalmas, feszült jelenetekben ismerteti meg az olvasóval a fiatal, trónját elfoglalni készülő Mátyást, a csaták vitézét, a szerelmes királyt, a türelmetlen uralkodót, s a haldokló hőst. A 17 részben elénk lép a halálra készülő Hunyadi László, a költő Janus Pannonius, a fiát féltő Szilágyi Erzsébet, a gyönyörű Borbála, Corvin János anyja, a művelt Beatrix, s mind az ármánykodó főurak, a hűséges tanácsadók, az írnok, a katona, a császár... Talán Erdődy János Mátyás-életrajzának egyes fejezeteit élveztem úgy, mint ezt a könyvet, különösen a Lent és fent című részt. Azonban a margón és a képek alatt olvasható információk a korabeli öltözködésről, társadalomról, fegyverekről, személyekről, eseményekről, s maguk a történetek is a legmegbízhatóbb és legfrissebb szakirodalom, közte Kubinyi András könyve alapján íródtak. Ugyanígy a képek minden részlete is messzemenőkig hiteles: nem véletlen, hogy a két rajzoló illusztrálta (Jámbor Lajossal együtt) a nekem olyan kedves Magyar Históriák című történelmi ismeretterjesztő sorozatot is.
Plusz: Az antikváriusnak nem tűnt fel, de véletlenül egy olyan könyvpéldányhoz jutottam hozzá, amelyet a szerző és a rajzolók dedikáltak 2008-ban...

Thomas L. Peacock: Nightmare Abbey - XIX. századi gótikus regény

Disciplina, 2019
Szépség: Teljesen véletlenül perdült elém a Disciplina Kiadó hirdetése, amelynek a hatására felkerestem az oldalukat. Itt azután kiderült, hogy egy igazán különleges, 19. századi gótikus regényt jelentetnek meg a korhoz és műfajhoz illő külsőségek közepette. A kemény kötéses, finom sárgás papírra nyomott, a Jane Austen-i kor könyvfedeleinek tipográfiáját megidéző borítóval ellátott Nightmare Abbey egy 1818-as angol kisregény (angol szóval novella) magyar szövegét rejti (Németh Bálint fordításában), amely egyszerre szatirikus és vadromantikus, lebilincselő és kacagtató kirándulás az angol irodalom mélységeibe.
Igazság: Thomas Love Peacock (1785-1866) a költő Shelley kortársa és hét évvel idősebb barátja volt. Ám míg a 29 évesen tengerbe veszett költőzsenire örökifjú, lángoló fiatalemberként emlékeznek, Peacock megérhette, hogy tisztes őszbe csavarodjon mint a Kelet-Indiai Társaság sikeres és szépen meggazdagodó főhivatalnoka. Ezzel azonban érdekes romantikusságát is elvesztette az utókor szemében. Pedig az ő csúfondáros, szatirikus látásmódjában is ott a zsenialitás szikrája, ráadásul hosszú élete alatt foglalkozott filozófiával és verstannal, írt hosszabb elbeszélő költeményeket és drámákat, közreadta a Shelley-ről szóló memoárját és jó költő is volt. A Nightmare Abbey pedig nagyon illik a korunkhoz: egyszerre regény és regényparódia, drámai jelenetek sora és túlzó kabaré, s egyúttal éles hangú, nagy látószögű töprengés az irodalom értelméről és az emberi kapcsolatok őszinteségéről.

Ernest Hemingway: Akiért a harang szól

21. Század, 2020
Szépség: Mivel ebben a posztban szép köntösű szépirodalom gyűlik össze, úgy érzem, ideje írnom a 21. Század Kiadó Hemingway-életműsorozatának külsőségeiről. Az elmúlt évben ugyanis már három kötet napvilágot látott: Az öreg halász és a tenger, a Búcsú a fegyverektől és az Akiért a harang szól, amely végül most, az újraolvasáskor ismét a legjobban tetszett a három mű közül. Némi habozás után jellegzetes és összetéveszthetetlen borítói lettek a Hemingway-köteteknek, eddig kék, vörös és lila alapszínekkel (felkészül a fekete), jellegzetesen domborított, végigsimításra váró, félig megszáradt temperát és ódon sírfeliratot egyszerre idéző névbetűkkel és szuggesztív kis képekkel. Magam csak azt nem értem, miért tartjuk még mindig elegánsabbnak a snassz kemény kötést szakadékony, de varázslatos papírborítóval, mint a varázslatos kemény kötést papírborító nélkül... De elfogadom, hogy ezt a sorozatot ilyennek álmodták meg. Nemsokára pedig érkezik a Fiesta - A nap is felkel!
Igazság: Hogy Hemingway csodás író, s ezt régi emlékek után a 21. Század életműsorozata fedeztette fel velem újra, tulajdonképpen véletlenül és akaratom ellenére, arról már írtam korábban, ott el lehet olvasni. A sok dolgot átértelmező, Gary Cooper és Ingrid Bergman főszereplésével készült, klasszikus film önmagában is tovább élteti a történetet, de a maga egyszerűségében és szépségében mégis eredetiben, a regényben él. Bár Sőtér István fordításával számos helyen voltam elégedetlen, az is jó, hogy nem változtak az évtizede ismert, bár talán kissé elfelejtett szavak: érdemes újraolvasni a könyvet. Kitartásról, bátorságról, szerelemről: azt mondják, Hemingway férfikönyveket írt, de ez mindenképpen inkább emberkönyv....

Linkek
Három téli találkozás Agatha Christie-vel
Három könyv krimikedvelőknek

Három regény a Typotextől, kékben
Három népszerű könyv a történelemről
Három szakszerű könyv a történelemről
Három találkozás Sherlock Holmesszal
Három érdekes könyv a történelemről

0 Responses