Boccaccio és társai - Európai történetek - A novellaválogatások kiadási adatai
Ez a bejegyzés tartalmazza a Boccaccio és társai - Novellák a 13-16. századból és az Európai történetek - Novellák a 13-16. századból című bejegyzésekben említett összes kötet kiadási adatait. A műveket a fordítások első magyar megjelenésének éve alapján rendeztem növekvő sorrendbe.

1. Giovanni Boccaccio: Dekameron
A Dekameront sokan lefordították 1931 előtt, így Balla Ignác, Bokor János, Radó Antal (egy válogatást) és Zempléni P. Gyula. A legjelentősebb e régebbiek közül Szász Károly teljes, több mint harminc kiadást megért fordítása.
1931-ben, még R. Vay József néven adta ki teljes fordítását Révay József, a tudós író és klasszika-filológus. Azóta alapvetően ez a magyar Dekameron: első kiadásaiban még Radó Antal, 1961-től viszont már Jékely Zoltán versfordításaival.
A teljes mű megjelenései: Kossuth, 2005 (A világirodalom klasszikusai), Európa, 1985, 1980, Magyar Helikon - Európa, 1972, Irodalmi Kiadó (Bukarest), 1968, Európa, 1968 (A világirodalom remekei), 1961, Könyvkedvelők, 1942, 1931.
Válogatások ebből az anyagból: G. B.: Dekameron - Válogatott novellák, Európa, 2009, 2006, 2003, 2001, 2000, 1992 (mindegyik az Európa Diákkönyvtár sorozat Boccaccio-kötete). Harmónia és életöröm, Interpopulart, 1994, 1993 (mindkettő a Populart Füzetek Boccaccio-Petrarca-Chaucer tanulókötete). G. B.: Válogatott elbeszélések, Európa, 1961 (Kincses Könyvek, csehszlovák-román-magyar közös kiadás). G. B.: Szaladin szultán barátsága - Mesék, Móra, 1958, 1957 (román-magyar közös kiadás). G. B.: Novellák, Szépirodalmi, 1965, 1955 (mindkettő az Olcsó Könyvtár kötete). G. B.: Dekameron - Válogatás, Szépirodalmi, 1957, 1954 (A világirodalom klasszikusai). Boccaccio legszebb novellái, Az Est Lapok, 1935.
A teljes anyag megjelent még a következő kötet részeként: Boccaccio művei, Európa, 1975, Helikon, 1964 (Helikon Klasszikusok).
Külön utat jár be egy másik teljes fordítás, Forró Pál és Szini Gyula munkája. Először 1926-ban, másodszor 1943-ban jelent meg a Nova kiadásában (egyértelműen a kiadó szépirodalmi-szórakoztató irodalmi mérlegét helyrebillentendő), majd ezután teljes feledésbe merült, ám 2013-ban reprintelte a Quattrocento Kiadó. Lehet, hogy csak én vagyok elfogult e régies (nem pedig archaizáló) nyelvű és valójában hiányos szövegű fordítással, mégis állítom, kár, hogy ma nem Révay klasszikus szövege, hanem ez a munka a legkönnyebben hozzáférhető, még e-könyvben is (mert igen vonzó a borítója).

2. Az apácafőkötő
Az apácafőkötő - Régi olasz novellák, válogatta és az utószót írta Horváth Henrik, fordította Benyhe János, Füsi József, Horváth Henrik, Lontay László, Révay József, Telegdi Polgár István, Palatinus, 2003, Szépirodalmi, 1965, 1961 (az Olcsó Könyvtár kötete).

3. Szamártestamentum
Szamártestamentum - Középkori francia mesék és bohózatok, válogatta Lukácsy Sándor, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Lakits Pál, fordította Benjámin László, Csoóri Sándor, Donga György, Fodor András, Hárs György, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kalász Márton, Kardos László, Kálnoky László, Kárpáty Csilla, Kormos István, Lakits Pál, Nagy László, Simon István, Sipos Gyula, Takács Imre, Helikon, 1983, Európa, 1962.

4. Itália virágoskertje
Itália virágoskertje - Régi olasz remekírók, válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Rónai Mihály András, Glória, 1999, Európa, 1964.

5. Gesta Romanorum
Gesta Romanorum - Középkori elbeszélések, válogatta, fordította, a jegyzeteket írta Boronkai Iván, Magyar Könyvklub, 2001, Magyar Helikon, 1965.

6. Navarrai Margit: Heptameron
Navarrai Margit: Heptameron, fordította és a jegyzeteket írta Antal László, Európa, 1981, 1970 (A világirodalom remekei), Magyar Helikon - Európa, 1969.
A gyűjteményt korábban lefordította Szász Károly (1904), A navarrai  királynő elbeszélései címmel pedig Forró Pál és Szini Gyula (Nova, 1926) is. Utóbbit 2012-ben reprintelte a Fapadoskönyv, s e-könyvben (sajnos) csak ez kapható.

7. Matteo Bandello: A pajzán griffmadár
Matteo Bandello: A pajzán griffmadár - Válogatott novellák, válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Herczeg Gyula, fordította Barna Imre, Benyhe János, Kotzián Tamás, Romhányi Ágnes, Európa, 1983, 1979. A Rómeó és Júlia című elbeszélés külön könyvként is megjelent 1978-ban, az Európánál. 

8. A rettentő Kukkubeusok
A rettentő Kukkubeusok - Régi olasz elbeszélők, válogatta, a szerzők portréját és a jegyzeteket írta Herczeg Gyula, fordította Barna Imre, Benkő Balázs, Csantavéri Júlia, Iványi Norbert, Kotzián Tamás, Lajos Mari, Majtényi Zoltán, Peredi Mária, Romhányi Ágnes, Schéry András, Európa, 1983.

9. A házasélet tizenöt öröme
A házasélet tizenöt öröme - Szatíra a francia középkorból, fordította Rajnavölgyi Géza, Eötvös József Könyvkiadó, 2007 (Eötvös Klasszikusok). A könyv Antoine de La Sale téves szerzőneve alatt, Dévai Pál szemelvényes fordításában már 1921-ben is megjelent.

10. Poggio Bracciolini: Elméncségek
Poggio Bracciolini: Elméncségek - Reneszánsz egypercesek, fordította és az utószót írta Csehy Zoltán, Kalligram, 2009. A könyv anyagából Pajkos történetek címmel alaposan átírt, szemelvényes kiadás jelent meg 1936-ban, Roboz Andor fordításában (Magyar Elzevírek, Rózsavölgyi), majd 1990-ben, reprintben (Pán). 

11. Giambattista Basile: Pentameron
Giambattista Basile: Pentameron - A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Király Kinga Júlia, Pesti Kalligram, 2014
0 Responses