Könyvtestvérek 4. - Történelem másodszor
Ismét történelemkönyvekről írok; s azt tartom a leglényegesebbnek, hogy kiderüljön: ez két nagyon jó népszerűsítő kötet, amelyet bárkinek bizalommal ajánlok.

Dalos György: Az utolsó cár - A Romanov-ház bukása
Noran Libro, 2018
Annak idején iskolai jutalomkönyvként kaptam meg Edvard Radzinszkij Az utolsó cár - II. Miklós élete és halála (Európa, 1995) című könyvét. Nagyon erősen hatott rám, s bár mai fejjel már tudom, hogy a drámaíró Radzinszkij számos helyen nem is tudott, s nem is akart ellenállni az irodalmiasításnak és legendásításnak, mégis úgy vélem, nagyszerű könyvet írt, miután a Romanovokról szóló iratok (egyik) első olvasójaként megismerkedett a cár és a cárné levelezésével, s a több szovjet generáció szemében bemocskolt és elködösített idők kórinkájával. Az ő könyvét követte a könyvtáramba Elizabeth Heresch II. Miklósa (Magyar Könyvkulb, 1995), amely nagyon alapos, bár olykor tévedéseket is tartalmazó, átfogó biográfia. Majd igazi jó olvasmánynak bizonyult  a francia Luc Mary A Romanovok utolsó napjai - Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája című kötete (Gabo, 2009), s nagy érdeklődéssel olvastam Robert K. Massie két Romanov-könyvét is (Miklós és Alexandra, IPC, 2015, A Romanovok - Az utolsó felvonás, IPC, 1916).
Épp ezért amikor láttam, hogy Dalos Györgynek kötete jelenik meg a témáról magyarul, már biztos voltam benne, hogy meg akarom ismerni a művet. A sok ritka fényképpel illusztrált, izgalmas könyv eredetileg 2017-ben jelent meg Németországban, németül. Dalos György ugyanis a kilencvenes évek óta itt él. Ez azonban nem volt akadályozója annak, hogy számos műve itthon is napvilágot lásson: az Ab Ovo számos regényét, a Kalligram esszéit, a Napkút pedig érdekfeszítő Gorbacsov-életrajzát adta ki. Az én nagy kedvencem azonban a Viszlát, elvtársak! című kis könyv, amely némiképp emlékeztet a most megjelenő kötetre: rengeteg ritka fényképpel, elképesztően olvasmányosan, mégis logikus rendben, új következtetésekhez vezetve, s teljességgel egyéni nézőpontból mutatja be a szocializmus végnapjait Közép-Kelet-Európában országról országra haladva.
Az utolsó cár II. Sándor korától az utolsó orosz uralkodó, II. Miklós kivégzésig követi végig Oroszország történelmét: a politikai változásokat, a merényletek és gyilkosságok, a háborúk és a diplomáciai sakkjátszmák, a köztársaság és a diktatúra, a februári és az októberi forradalom eseményeit, de kitekint a Romanov-család magántörténetére is. Bárkinek érdekes olvasmánya lehet, amelyet csak még érdekesebbé tesz, hogy annak idején Dalos György fordította azt a könyvet is, amelyet hosszú idő után először lehetett magyarul olvasni a témáról: mire azonban M. K. Kaszvinov Huszonhárom lépcsőfok a halálba című, manipulatív és rendszermentegető könyve megjelent magyarul (Kossuth, 1987), már a Szovjetunió eresztékei is recsegtek-ropogtak. Dalos György pedig - Az utolsó cár szerint - ekkor kezdett el érdeklődni a téma iránt, s gyorsan átcsempésztette magának a határon az egyik, Nyugaton kiadott, vonatkozó emlékiratot. Az akkori érdeklődésből végül ez a könyv született, amelyet mi már nyugodtan és törvényesen vehetünk kézbe németről fordítva.

Martina Winkelhofer: Finom kis társaság - Botrányok Európa királyi és császári házaiban
Gabo, 2015
A Gabo kiadó Királyi házak című sorozata 1998 óta szerez kellemes perceket a világtörténelem iránt érdeklődő magyar olvasóknak. Sajnos a kiadó honlapja enyhén káoszos, így én csak 2018-ban értesültem róla, hogy ez a kötetük egyáltalán megjelent (vagy inkább - újra megjelent): akkor viszont azonnal keresni kezdtem, hogy elolvashassam. Címe és alcíme alapján lehetett volna nagyon bulváros is, azonban szerencsére kiváló kötetre leltem, amelyet bátran ajánlok minden történelemkedvelőnek.
Szerzője, Martina Winkelhofer a történettudomány doktora, aki a bécsi, a bonni és a prágai egyetemen is tart történelmi előadásokat. 2010 óta egyik vezetője az Ausztria újkori történelmét kutató tudományos projektnek. Szívesen ír azonban a történelemről folyóiratcikkeket is, s szakkönyvei mellett több népszerűsítő műve is napvilágot látott már. A Finom kis társaság (eredetileg Eine feine Gesellschaft - Europas Königs- und Kaiserhäuser im Spiegel ihrer Skandale - olyan tipikus bécsies cím, nem?) 2014-ben jelent meg, s szerintem messze kiemelkedik a hasonló tárgyú kötetek közül három dolog miatt. Az első, hogy nemcsak másodkézből vett, felmelegített, félreértett információkra támaszkodik, hanem primer és szekunder források sokaságára: magyarul apró betűsen is hétoldalas a forrásjegyzéke, amely számos alapvető monográfiára hivatkozik a könyvben szereplő személyekkel kapcsolatban. Épp ezért a kötet nemcsak érdekes, de megbízható is. Ezzel függ össze a második erénye is: teljesen eredeti, mégis jól követhető rendben csoportosítja az eseményeket, külön fejezetben foglalkozva például az uralkodói gyermekek neveltetésével, a rangon aluli házasságok problémájával vagy épp az uralkodóházak és a korabeli sajtó viszonyával. Végül: az élvezettel sorolgatható, s a könyvben alaposan és pontosan bemutatott botrányok sokaságát nem öncélúan helyezi egymás mellé, hanem történelmi kontextusba helyezve arra is választ keres, miképpen befolyásolta néhány ember nagy szerelme, érzelmi nyomora, rossz döntése, kóros lustasága, elnyomott gyerekkora vagy erős, erkölcsös jelleme pozitívan vagy negatívan, s közvetve vagy közvetlenül a 19-20. század európai országainak történelmét.
Véleményem szerint így egy igazán új szemléletű és érdekes népszerűsítő történelemkönyv született, amelyben - még a Királyi házak magyarul elérhető könyveivel összehasonlítva is - kiemelkedőt kapunk. Így a könyv kellemes olvasmányt nyújthat bárkinek.

Link
Könyvtestvérek 1. - Fantasztikus klasszikusok 
Könyvtestvérek 2. - Történelem először
Könyvtestvérek 3. - Klasszikus krimik 
0 Responses