Sebastian Haffner munkái magyarul
Sebastian Haffner (1907-1999) német történész és író műveit mindig felüdülés elolvasni. Okosan, megvilágító erővel és bátran nyúlt olyan nehéz témákhoz, mint Hitler életrajza, Németország szerepe és részvétele az első és a második világháborúban, a történelmi szembenézés vagy a nemzeti lelkiismeret mibenléte. Eredeti, szuggesztív és tántoríthatatlan gondolkodó volt. Ha valamely vélekedése tévesnek bizonyult, sosem átírt, elmismásolt, hanem sokszor az eredeti műnél még érdekesebb utószavakban revideálta álláspontját. Fontos dolgokban sosem tévedett: a hatvanas, hetvenes években írt gondolatai ma is megdöbbentően igazak, nem is beszélve huszonévesen elkezdett, befejezetlen, önéletírását, az Egy német történetét, amely csak 1999-ben, halála után került elő a hagyatékából, s annyira igaz, érett és bölcs számvetés volt a háború felé rohanó Németországról, hogy az olvasók először nem is akarták elhinni, hogy valóban kortársként, 1939-ben keletkezett. Haffner kiváló fordítója, Liska Endre ezt írta a szerzőről (a Poroszország... utószavában, 356-7.): "nem véletlen, hogy az írót méltató megemlékezések közül kettőben is szerepel a "lelkiismeret" szó. A Berliner Morgenpost ezt írta róla: "A lelkiismerete volt számára a mérce", a Stern pedig "Németország morális lelkiismeretének" nevezte. Végül hadd álljon itt a Die Welt (...) egy mondata: Haffner: "olyan publicista és történész volt, aki gyakran tévedett, de mindmáig felülmúlhatatlan". Ez a lista magyarul megjelent műveit sorolja fel, amelyeket ajánlok mindenkinek.

Egy német története - Emlékeim 1914-1933, Európa, 2014, 2007
- Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933, 2000
Poroszország egy porosz szemével, Európa, 2010
- Preußen ohne Legende, 1979
Megjegyzések Hitlerhez, Mérleg, Európa, 2002
- Anmerkungen zu Hitler, 1978
Az elárult forradalom - Németország 1918-19, Európa, 2008
- Die verratene Revolution – Deutschland 1918/19, 1969
Churchill - Életrajz, Mérleg, Európa, 2003
- Winston Churchill, 1967
A Német Birodalom hét főbűne az első világháborúban, Európa, 2008
- Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, 1964
0 Responses