Az Eötvös Klasszikusok sorozat kötetei

Az Eötvös Klasszikusok az a magyar nyelvű világirodalmi sorozat, amely összes kedvenceim közül a leghosszabb idő óta áll fenn és létezik. Első kötete ugyanis 1995-ben jelent meg, a legfrissebb pedig 2019-ben, de nem kétlem, hogy a szokásos lassan, de biztosan taktikát alkalmazva nemsokára tovább folytatódik a Magyarországon alig vagy kevésbé ismert szerzők műveinek, s a régi adósságoknak a fordítása és kiadása.

A sorozat kiadója, az Eötvös József Könyvkiadó immár túljutott a 25. évén. Úttörő munkájáról 2016-ban így írt Karlovitz János: "Részben átvállalta a haldokló, majd megszűnő Szépirodalmi Kiadó szerepének egy szeletét, a magyaron kívül spanyol, olasz és más  nyelvek irodalmának és más értékeinek felmutatásával, terjesztésével. Másrészt pedagógiai-pszichológiai kiadóként is funkcionált (e téren is az eddig kevésbé művelt területek és témák – mint például az óvodai nevelés, a játék, vagy a magyar neveléstörténet – felkarolásával). Harmadrészt hézagpótló szerepet töltött be jogi jegyzetek és szakkönyvek kiadásában, továbbá – mintegy érdekes kuriózumként – zenével kapcsolatos munkák, dalszövegek megjelentetésével. Az Eötvös klasszikusok sorozat külön elemzést és méltatást érdemelne!" Az Eötvös palettáján valóban remekül megférnek egymással olyan fontos könyvek, mint Zilahi Józsefné Mese - vers az óvodában című, az óvodapedagógus-nevelésben nélkülözhetetlen kézikönyve, Lenkovics Barnabás és Székely László könyve A személyi jog vázlatáról, a Markovich Judit összeállította Gradus a barokk furulyához, amely kedvenc kötet lehet a zenetanításban, vagy Bartók A kékszakállú herceg várának kétnyelvű librettója.

Ami azonban igazi kedvencem, az az Eötvös Klasszikusok sorozata, amelynek a köteteihez a legnagyobb választékban a Flaccus webkönyvesboltjában lehet hozzájutni. Magam is időről időre, ahogy új és új szerzők, művek, korszakok és irodalmak keltik fel a figyelmemet, innen szoktam összeállítani magamnak egy-egy csomagot. A máig 119 (+6) kötetet számláló szériáról a Molyon ezt írják: "Az Eötvös József Könyvkiadó magyar és világirodalmi sorozata 1995-től napjainkig, sok kétnyelvű kiadvánnyal, az egységes borítóterv minden jele nélkül. Főként kelet- és dél-európai szövegekre koncentrál, a könyvek nagy része hiánypótló." Amellett, hogy nagyon örülök, hogy valaki vette a fáradságot, s elkezdte elkészíteni ezeknek a remek köteteknek a sorozatpolcát, felhíva ezzel a figyelmet a széria létezésére (bár alig a könyvek fele szerepel egyelőre rajta), azért megjegyzendő, hogy a kissé kritikus hangulatú leírásnak két dologban nincs igaza. Egyrészt évről évre többnyire egységes borítótervtrendek is megfigyelhetők, s a könyvek külalak és szedés alapján pusztán a fedélképről is elég jól azonosíthatók, ha az ember négyet-ötöt kézben tartott már. Másrészt, ami fontosabb, nemcsak főként kelet- és dél-európai művek jelennek meg a sorozat keretében, hiszen a merítés nagyon széles Goethétől Tassóig, Dantétól Puskinig, Poszeidipposztól Kazinczyig, Chrétien de Troyes-tól Ludovico Ariostóig, José Martítól Vasvári Pálig, Alfred de Vignytől József Attiláig, de ófrancia históriás éneket, erdélyi német krónikát, horvát eposzt, kecsua drámát vagy 19. századi fantasztikus elbeszéléseket is olvashatunk az Eötvös Klasszikusok közt.

Így talán jobban illik a sorozatra a Flaccus oldalának leírása: "Az Eötvös Klasszikusok–sorozat a világirodalom (elsősorban a középkori irodalom) olyan alkotásait teszi hozzáférhetővé, amelyek létezéséről tud ugyan az irodalmat kedvelő olvasó, de a művek teljes magyar, illetve – a kötetek egy részénél – kétnyelvű szövegével korábban még nem találkozhatott." Bár itt is van egy kis pontatlanság: amikor ezt a szöveget fogalmazták, akkor talán valóban a középkori irodalom kezdett épp túlsúlyba kerülni, összességében azonban a palettán szerepelnek reneszánsz, barokk, romantikus és modern művek is, sőt, néhány ókori alkotás is.

A sorozat jelenleg 119. számozott kötetből áll. Az alábbi listán ezeket soroltam fel. Minden idegen nyelvű kötetnél feltüntettem zárójelben a fordítót, ha azonban nagy gyűjteményről volt szó, háromnál több átültetővel, ott csak a könyv szerkesztőjének, válogatójának nevét jegyeztem fel. Külön jeleztem, ha a kiadás kétnyelvű, vagy - ritka kivételként - kizárólag idegen nyelven íródott (ilyenek pl. magyar költőink spanyol nyelvű kötetei). Minden kötet leírása után odaírtam zárójelben egy rövidítést, amely jelzi, milyen műfajú könyvről van szó. Itt ezeket a jelöléseket alkalmaztam:

R = regény
N = novella, elbeszélés, kisregény, kispróza, mese
E = eposz, elbeszélő költemény, románc
V = vers, szonett, lírai mű
D = dráma, színmű
P = egyéb próza (krónika, prédikáció, értekezés, traktátus)
Gy = gyűjteményes kötet (több műfaj vagy több szerző)

Megjegyzendő, hogy a sorozaton kívül, de azonos külsővel, s úgy, hogy a Flaccus oldala rendre a sorozatba tartozónak jelzi őket, napvilágot látott még hat kötet: négy gyerekeknek szóló meseválogatás, egy egynyelvű olasz versantológia, s III. Ince pápa egy értekezése, amely - szerintem - csak véletlenül maradhatott ki a sorozatból. Ezeket számozás nélkül, a lista végén soroltam fel.

A sorozat kötetei:

1. Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem (Tusnády László) (E)
2. Vergilius: Aeneis (Kartal Zsuzsa) (E)
3. Ludovico Ariosto: Szatírák (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
4. Vasvári Pál: A szerelmes bajnok - Víg hősköltemény öt énekben (E)
5. Giosuè Carducci: Barbár ódák (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
6. Roland-ének - Ófrancia históriás ének egy oxfordi kéziratból (Rajnavölgyi Géza) (E)
7. Oljantáj - Kecsua verses dráma az inkák idejéből (Dobos Éva) (D)
8. A szerelmes és a Halál - Száz régi spanyol románc (Simor András, kétnyelvű) (E)
9. Tőke Ferenc Históriás énekei (E)
10. Dante Alighieri: Az új élet (Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (II., bővített kiadás: 51.) (V, R)
11. Ugo Foscolo: Jacopo Ortis utolsó levelei - Versek - A síremlékek (szerk. Madarász Imre) (R, V, Gy)
12. Eugenio Montale: Naplók - Versek (Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (N, V, Gy)
13. Francisco de Quevedo: Száz szonett (Simor András, kétnyelvű) (V)
14. Giovanni Pascoli: Messzi ünnep - Válogatott költemények (szerk. Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (V)
15. Trubadúrok és trouvére-ek - Az udvari szerelem költészete (szerk. Szabics Imre) (V)
16. Minnesang - A középkori német világi líra gyöngyszemei (szerk. Lőkös Péter) (V)
17. Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek (P)
18. Giacomo Leopardi: Rövid erkölcsi írások (Ördögh Eva) (P)
19. Dario Fo, a Nobel-díjas komédiás - Tőle, róla (szerk. Madarász Imre) (D, Gy)
20. Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről (Madarász Imre) (P)
21. Đura Jakšić: Versek (Csala Károly, sokszor: Dura Jaksic) (V)
22. Sándor Petőfi: Poemas (szerk. Simor András, csak spanyol nyelvű) (V, Gy)
23. Gustavo Adolfo Bécquer: Rímek (Simor András, kétnyelvű) (V)
24. Alfred de Vigny: A farkas halála - Versek (szerk. Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (V)
25. Chrétíen de Troyes: Az Oroszlános Lovag (Yvain) (Vajda András) (E)
26. José Martí: Szabad versek (Csala Károly, Simor András, kétnyelvű) (V)
27. Attila József: Poesías (szerk. Simor András, csak spanyol nyelvű) (V, Gy)
28. Don Juan Manuel: Lucanor gróf, avagy Lucanor gróf és Patronio példabeszédeinek a gyűjteménye (Scholz László) (N)
29. Marko Marulić: Judit (Lőkös István) (E)
30. Giovanni Verga: A lagúnákon - Camillo Boito: Érzelem (Pollmann Teréz, Somogyi Judit) (N)
31. Jose Rizal: A felforgatók (Dobos Éva) (R)
32. Alekszandr Szergejevics Puskin: Puskin operái - Antológia - Puskin operaszínpadra alkalmazott műveiből (szerk. Baranyi Ferenc) (V, E, D, Gy)
33. Armando Lucifero: Petőfi Sándor Szibériában (Hárs Ernő, kétnyelvű) (E)
34. Jorge Manrique Összes versei (Simor András, kétnyelvű) (V)
35. Alekszandr Szergejevics Puskin: A szökőkutak hűvösében (szerk. Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (V, Gy)
36. Giacomo Leopardi: Gondolatok (Ördögh Éva, kétnyelvű) (N, P)
37. A Nagy Háború emlékezete. Az első világháború a magyar és a világirodalomban (szerk. Madarász Imre) (Gy)
38. Alekszandr Blok: Versek (Galgóczy Árpád, kétnyelvű)
39. Homeland in the Heights - An Anthology of Post-World War II. Hungarian Poetry (szerk. Bertha Csilla, csak angol nyelvű) (Gy)
40. Pedro Calderon de la Barca: VIII. Henrik (Fábri Péter, kétnyelvű) (D)
41. Lope de Vega: A balga dáma (Dobos Éva, kétnyelvű) (D)
42. Spanyol költők tára (szerk. Simor András) (V, Gy)
43. Juan Ruiz hitai esperes: Jó szerelem könyve (Simor András) (E)
44. Marie de France: Tizenkét szerelmes rege (Rajnavölgyi Géza) (E)
45. Ég áldjon, kedvesem - Válogatás a XVII-XIX. századi orosz költészetből (Galgóczy Árpád, kétnyelvű) (V, Gy)
46. A hűség énekei - Két német kisepikai mű - Conrad Ferdinand Meyer: Hutten végnapjai - Johann Wolfgang Goethe: Hermann és Dorothea (Hárs Ernő, kétnyelvű) (E)
47. Pierre Marivaux: A második Váratlan szerelem (Fábri Péter, kétnyelvű) (D)
48. A bűvös kéz - XIX. századi fantasztikus elbeszélések (szerk. Maár Judit - Ádám Anikó) (N)
49. Pietro Aretino: Beszélgetések, avagy a Hat nap (Simon Gyula) (N, P)
50. Fray Luis de León: Versek (Simor András, kétnyelvű) (V)
51. Új élet, új stílus - Középkori olasz költők művei - Dante Alighieri: Új élet (Baranyi Ferenc, kétnyelvű) (V, R, Gy)
52. Ének Çidről - Középkori spanyol epikus költemény (Csala Károly, sokszor: Ének Cidről) (E)
53. A Volga felett - Válogatás a XIX-XX. századi orosz költészetből (Galgóczy Árpád, kétnyelvű) (V, Gy)
54. Kaleidoszkóp - Válogatott dalszövegfordítások az európai zeneirodalomból (Hárs Ernő) (V, Gy)
55. Torquato Tasso: Aminta - Szerelmes versek (Tusnády László, kétnyelvű) (D, V)
56. Vittorio Alfieri: Saul - Második Brutus (Juhos Lóránt, kétnyelvű) (D)
57. Hispán-amerikai költők tára (szerk. Simor András) (V, Gy)
58. Pedro Calderón de la Barca: A világ nagy színháza - A kereszt imádása (Fábri Péter, kétnyelvű) (D)
59. Ludovico Ariosto: Öt ének (Simon Gyula, kétnyelvű) (E)
60. Lope de Vega: 111 szonett (Simor András, kétnyelvű) (V)
61. Mihail Jurjevics Lermontov: Magányos Démon - Válogatás Lermontov költészetéből (Galgóczy Árpád, kétnyelvű) (V)
62. Giovanni Della Casa: Galateo, avagy a viselkedésről (Puskás István, kétnyelvű) (P)
63. Angelo Poliziano: Stanzák - Orfeusz története (Simon Gyula, kétnyelvű) (E)
64. Hárs Ernő: Árnyak a barlang falán II. - Válogatott műfordítások (V, Gy)
65. Torquato Tasso: Malpiglio, avagy az udvarról - Beltramo, avagy az udvariasságról (Vígh Éva, kétnyelvű) (P)
66. Horvát irodalmi antológia (szerk. Lőkös István) (R, E, V, D, Gy)
67. Alekszandr Szergejevics Puskin: Szerettem Önt - Válogatás Alekszandr Puskin költészetéből (Galgóczy Árpád, kétnyelvű) (V)
68. Eötvös József Összes versei és novellái (V, N)
69. Vlagyimir Odojevszkij: Az improvizátor - Vlagyimir Odojevszkij válogatott elbeszélései (Antal Magdolna) (N)
70. Poszeidipposz: A pellai Poszeidipposz epigrammái (Németh Béla, kétnyelvű) (V)
71. Francisco de Quevedo: Héró és Leandrosz alsóneműben (Simor András, kétnyelvű) (V)
72. Giosuè Carducci: Jambusok és epodoszok - Másféle rímes versek (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
73. Matteo Maria Boiardo: Orlando szerelemre lobbanása (A szerelmes Orlando) (Simon Gvula) (E)
74. Liszt Ferenc: Csengj halkan, dalom - 87 megzenésített vers két nyelven (Hárs Ernő, kétnyelvű) (V)
75. Ksaver Šandor Gjalski: Ódon tetők alatt - Elbeszélések (Lőkös István) (N)
76. Lope de Vega: A táncmester (Szőnyi Ferenc) (D)
77. Avilai Szent Teréz: Versek - A lélek kiáltásai Istenhez (Dobos Éva, kétnyelvű) (V)
78. Alonso de Ercilla: Araukánok könyve I. rész (Simor András) (E)
79. Kudrun - Középkori német hősi eposz (Kőrös Endre) (E)
80. A házasélet tizenöt öröme - Szatíra a francia középkorból (Rajnavölgyi Géza) (N)
81. José Martí: Egyszerű versek (Csala Károly, Simor András, kétnyelvű) (V)
82. Vittorio Alfieri: Versek (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
83. Alonso de Ercilla: Araukánok könyve II. rész (Simor András) (E)
84. Francesco Petrarca: Diadalmenetek (Hárs Ernő, kétnyelvű) (E)
85. Marko Marulić: Zsuzsánna - Jeruzsálem városának panasza - Imádság a török ellen (Lőkös István) (E)
86. ,,Jó Dobó miatt sok terekök vesznek" - 16-17. századi költők és krónikások az 1552-es egri ostromról (szerk. Lőkös Péter) (E, P, Gy)
87. Bajza József Összes versei és novellái (V, N)
88. Guillaume de Lorris - Jean de Meun: Rózsaregény (Rajnavölgyi Géza) (E)
89. Alonso de Ercilla: Araukánok könyve III. rész (Simor András) (E)
90. Matteo Maria Boiardo: Daloskönyv (Három könyv a szerelemről) - Eklogák (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
91. Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek (R, P)
92. A papagáj meséje - Középkori okszitán elbeszélések (Szabics Imre) (N)
93. Antoine Furetière: A polgárregény (Újfalusi Németh Jenő) (R)
94. Giosué Carducci: Ritmusok és rímek (Simon Gyula, kétnyelvű) (V)
95. Luis de Góngora: Románcok (Simor András, kétnyelvű) (E)
96. Lope de Vega: Olmedo lovagja (Dobos Éva) (D)
97. Widukindus Corbeius: A szász történet három könyve (Magyar László András) (P)
98. Antonyij Pogorelszkij: A Hasonmás, avagy kisoroszországi estéim - A Szmolnij kolostor növendéke (Antal Magdolna) (R)
99. Miklós Radnóti: Diario de hombre (szerk. Simor András, csak spanyol nyelvű) (V, Gy)
100. Tavaszi vágyakozás - Dalszövegciklusok I. (Hárs Ernő, kétnyelvű) (V, Gy)
101. Francesco Guicciardini: Politikai és erkölcsi intelmek (Tekulics Judit, kétnyelvű) (P)
102. Fernando de Rojas: Celestina - Calisto és Melibea tragikomédiája (Szőnyi Ferenc) (D)
103. Chrétíen de Troyes: Erec és Enide (Rajnavölgyi Géza) (E)
104. Dante Alighieri: A virág (Simon Gyula) (E, V)
105. Renaud de Beaujeu: A Szép Ismeretlen (Szabics Imre) (R)
106. Lope de Vega: Románcok (Simor András) (E, V)
107. Leandro Fernández de Moratín: Amikor igent mond a kislány (Szőnyi Ferenc) (D)
108. Hérakleitosz - Németh Béla Elek: Metaforák és gondolatok Hérakleitosz hagyatékában - Hérakleitosz töredékeinek interpretációja (V)
109. Alfred de Vigny: Stello (Tálasi István) (R)
110. Nyári éjszakák - Dalszövegciklusok II. (Hárs Ernő, kétnyelvű) (V, Gy)
111. Dante Alighieri: Isteni színjáték - Paradicsom (Simon Gyula) (E)
112. Michael Lebrecht: Az Erdélyben található nemzetek nemzeti jelleméról (Lőkös Péter) (P)
113. Az almásderes - Középkori francia udvari elbeszélések (Szabics Imre, kívül: Almásderes) (N)
114. Giovanni Pascoli: Római lanton rómaiakról - Giovanni Pascoli latin nvelvű költeményei (Simon Gyula) (V)
115. Dante Alighieri: Versek (Simon Gyula) (V)
116. Ludovico Ariosto Lírai alkotásai (Simon Gyula) (V)
117. Vittorio Alfieri: Misogello - Szatírák (Simon Gyula) (P, V)
118. Vittorio Alfieri: Filippo - Mirra (Juhos Lóránt) (D)
119. Giovanni Pico della Mirandola: Versek és vallomás a szerelem és a szépség igézetében (Simon Gyula) (V)

Sorozaton kívüli, de tulajdonképpen a sorozathoz tartozó kötetek:

Al cor gentil - Válogatás az olasz költészetből
(szerk. F. Újhegyi Mária - Ogonovsky Edit, csak olasz nyelvű) (V)
Lotario dei Segni (III. Ince pápa): Az emberi lét nyomorúságáról (Lőkös Péter) (P)
José Marti: Aranykor (Dobos Éva, Majtényi Zoltán, Tótfalusi István) (N)
Richard Volkmann-Leander: Az álombükk - Válogatott mesék (Nyiri Péter, kétnyelvű) (N)
Robert Reinick: Mesék (Nyiri Péter, kétnyelvű) (N)
Festett Zománc - Olasz népmesék (Tusnády Mária, kétnyelvű) (N)

Utolsó frissítés: 2021.03.01.

0 Responses