Joó Sándor kötetei
Több mint fél éve tettem közé a blogon Cseri Kálmán köteteinek felsorolását, mivel ezek az igehirdetések fontos részei az életemnek. Azóta meglepően sokan olvasták el a bejegyzést. Ezért összeállítottam Joó Sándor köteteinek a listáját is.
Joó Sándor 1910-ben született Kecskeméten. 1932-ben végzett a református teológián, s külföldi tanulmányok után 1939-ben teológiai magántanári képesítést, 1942-ben pedig doktori címet szerzett. Budapesten és Kecskeméten volt lelkész: 1938-ban ő lett a megszervezője, megalapítója és első igehirdetője a budapest-pasaréti gyülekezetnek, ahol 1970-ben bekövetkezett haláláig szolgált. Nagy hatású szónok volt: mintegy ezer prédikációja gyorsírásos jegyzetekben és magnófelvételeken maradt az utókorra, s már a hetvenes évektől kezdve gépírásos sokszorosításban és külföldön készült nyomtatásban is terjesztették őket.
1983-ban, Torontóban jelent meg az első nagy gyűjtemény igemagyarázataiból Készülj Istened elé! címmel, amelyet 1988-ban egy már hazai nyomású könyv csendes harcokkal kivívott kiadása követett, az Elengedett adósságé. Azóta összesen huszonegy kötet dolgozta fel igehirdetői munkásságát, amelyek magánkiadásban követték egymást. Ezek mellett a Kálvin Kiadó egy rövid értekezését, az eredetileg 1947-ben, Sárospatakon megjelent Mi van a halál után? című írását adja ki egy kis füzetben 1999 óta rendszeresen. Az alábbi lista ezeket a magyarországi kiadású műveket sorolja fel, a legfrissebbtől a legkorábbiig. Az évszámok a kiadásokat jelzik, zárójelben pedig azok az évek vannak feltüntetve, amelyeknek a terméséből az adott kötet készült. (Utóbbi különösen érdekes lehet sorozatoknál vagy pl. a II. világháború vagy az 1956-os forradalom előtt-alatt elhangzott igehirdetéseknél.)
Ha valakinek módjában áll válogatni, a Készülj Istened elé! új, bővített kiadása tökéletes választás lehet a Joó Sándor gondolataival való ismerkedéshez, mivel ez a legnépszerűbb, leghíresebb, legizgalmasabb prédikációt tartalmazza, egész pályájáról kiválasztva. A személyes kedvencem a Ne félj, csak higgy! - ez volt ugyanis mind közül az első kötet, amelyet megismertem, továbbá ez tartalmazza azokat a hallatlanul érdekes igehirdetéseket, amelyek az 1956-os forradalom alatt és után hangzottak el. De véleményem szerint bármelyik kötetben megtalálni azt, amiért Joó Sándor prédikációi halála után majdnem fél évszázaddal is rendkívül népszerűek: olyan szép szavú, logikus gondolatmenetű, közérthető, s teljességgel egyéni szemléletű igemagyarázatokat, amelyekből humanizmus, bölcsesség és elkötelezettség árad, s amelyek felekezetre való tekintet nélkül hasznosak lehetnek bármely olvasó számára.

Légy bátor és erős! (1940-1948), 2018
Számadás (1937-1943), 2012
Ami bizonyos! (1948-1955), 2011
Együtt Jézussal (1946-1970), 2010
Áldjad én lelkem az Urat (1947-1970), 2010
Várni Jézust (1949-1969), 2008
Ha a világosságban járunk (1956-1964), 2007
A hegyi beszéd (1952-1969), 2006
Kicsoda szabadít meg? (1962-1970), 2004
Krisztus a király! (1949-1958), 2003
Hiszek...: Az Apostoli Hitvallás (1959-960), 2002
Halálból életbe (János evangéliuma alapján) (1950-1951), 2001
Gazdag élet (1951-1954), 2000
Mi van a halál után?, 2018, 2014, 2010, 2007, 2000, 1999, 1947
Hitben járni (1952-1954, Ábrahám, Jakab levele, Péter első levele), 1999
Megragadott a Krisztus (1954-1955), 1999
Ne félj, csak higgy! (1956-1957) 2016, 1998
Mindenkor örüljetek (1958-1959), 1997
Jézus követése (1960-1964), 1996
Készülj Istened elé (1950-1970), 2014, 1995
Élő reménység (1965-1970), 1994 
Elengedett adósság (1954-1970), 1989, 1988
0 Responses