Cseri Kálmán kötetei
Cseri Kálmán a huszadik század egyik legnagyobb hatású magyar igehirdetője.
A református lelkipásztor Kecskeméten született 1939-ben, 1962-ben végzett a Református Teológián, s azonnal lelkészi állásba került Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben. 1971-től harminckilenc éven át a Pasaréti Református Egyházközség vezető lelkésze volt. Nemcsak itteni egyházi szolgálatai, de a kazettán, majd az internet segítségével terjedő igehirdetései, s a kilencvenes évektől folyamatosan megjelenő kötetei segítségével is hatott és munkálkodott.
Ismert volt a határon túl is, szép szavú, logikus és meggyőző prédikációi pedig valamennyi keresztény felekezet híveinek körében nagy népszerűségre tettek szert. Munkásságáért elnyerte a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét és a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora címet. Mintegy húsz éven át viselt súlyos betegség után 2017 februárjában hunyt el. Életműve azonban, úgy gondolom, túlélte őt. Tiszta hangú és velős igemagyarázatai, áttekinthetően felépített, szabatos nyelvű, mégis közérthető igehirdetései, minden szavukkal belátható bölcsességeket és az érzelmekre és az értelemre egyszerre ható példákat felmutató prédikációi újra és újra hatnak.
Cseri Kálmánnak több mint negyven önálló kötete jelent meg, nagyrészt a Harmat és a Kálvin Kiadó gondozásában, illetve a pasaréti gyülekezet kiadásában. Az alábbi lista ezeket a köteteket igyekszik felsorolni. Összeállításának szempontjai a lista végén olvashatók. Közülük elsőként én a következő öt kötetet ajánlanám:
1. Naamán - Fürödj meg és megtisztulsz: Klasszikus igemagyarázat: a közismert ószövetségi történet egyszerre praktikus és költői kommentárja, lépésről lépésre, olykor megdöbbentő nézőpontból.
2. A kegyelem harmatja - Áhítatok az év minden napjára: Számomra a leginspirálóbb bibliaolvasó kalauz, amellyel csak találkoztam. Minden napra egy rövid ige, kommentárral, amely elindít egy úton. 
3. Pál életútja: Nem biográfia, hanem egybeszőtt igehirdetések sorozata. Épp ezért egyszerre átfogó és személyes, s bemutatja a különleges történelmi szereplőt és a még különlegesebb hívő embert is. 
4. Sorsfordító imádságok: Klasszikus igemagyarázatok, egy-egy, a Bibliában szereplő imádság története és értelmezése. Ám a tematika, az évszázadok imáinak és imádkozóinak megfigyelése valódi különlegességgé teszi.
5. Református hitünk - Hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak: Nem tankönyv, segítség. A reformátusoknak segít, hogy értsék, kiben, miben, hogyan hisznek. Másoknak segít megérteni a reformátusokat.
A művek:
Pál apostol, 1979 
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1979
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1980 (II. kiadás)
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1986 (III. kiadás)
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1989 (IV. kiadás)
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990 (V. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2000 (VI. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2004 (VII. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2011 (VIII. kiadás)  
Kálvin János Kiadó, 2016 (IX. kiadás) 
Tudom, kinek hittem – Az Apostoli hitvallás magyarázata, 1985, 2016 (javított) 
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1985
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1986 (II. kiadás)
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1989 (III. kiadás)
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1991 (IV. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 1998 (V. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2001 (VI. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2008 (VII. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2012 (VIII. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2016 (IX. javított kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2021 (X. kiadás)

Református hitünk – Hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak, 1991
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1991
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1994 (II. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2003 (III. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2005 (IV. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2010 (V. kiadás)
Kálvin János Kiadó, 2014 (VI. kiadás)
Naamán - Fürödj meg és megtisztulsz, 1992, 1993 (javított)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1992 (Fürödj meg és megtisztulsz)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1993 (II. javított kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1994 (III. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1997 (IV. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz)
Harmat Kiadói Alapítvány, 2000 (V. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz)
Harmat Kiadói Alapítvány, 2002 (VI. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz – A bibliai Naámán élete)
Harmat Kiadó, 2004 (VII. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz – A bibliai Naámán élete)
Harmat Kiadó, 2008 (VIII. kiadás, Fürödj meg és megtisztulsz – A bibliai Naámán élete)
Harmat Kiadó, 2013 (IX. kiadás)
Harmat Kiadó, 2015 (X. kiadás)
Harmat Kiadó, 2019 (XI. kiadás)
Tízparancsolat, 1994, 2012 (átdolgozott)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1994 (A tízparancsolat)
Harmat Kiadói Alapítvány, 1997 (II. kiadás, (A tízparancsolat)
Harmat Kiadói Alapítvány, 2000 (III. kiadás, A tízparancsolat)
Harmat Kiadó – CE Koinónia Kiadó, 2002 (IV. kiadás, A tízparancsolat)
Harmat Kiadó, 2004 (V. kiadás, A tízparancsolat)
Harmat Kiadó – CE Koinónia Kiadó, 2007 (VI. kiadás, A tízparancsolat )
Harmat Kiadó, 2008 (VII. kiadás, A tízparancsolat)
Harmat Kiadó, 2012 (VIII. átdolgozott kiadás)
Harmat Kiadó, 2016 (IX. kiadás)
Harmat Kiadó, 2019 (X. kiadás)
Noé Istennel járt, 1994
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1994
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998 (II. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1999 (III. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2001 (IV. kiadás)
Újonnan kell születnetek, 1994, 1998 (bővített)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1994
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998 (II. bővített kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1999 (III. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2001 (IV. kiadás)
Hogyan ad Isten győzelmet? – Evangélizáció Gedeon története alapján, 1994
Primo Kiadó, 1994
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998 (II. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1999 (III. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2001 (IV. kiadás) 
Fölkelvén hazament, 1996
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1996
A házasság válságai, 1997
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1997
Evangéliumi Kiadó – MSEJK (Pozsony), 1997 (II. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998 (III. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2001 (IV. kiadás)
Miért engedi Isten?, 1997, 2013 (bővített)
Evangéliumi Kiadó – MSEJK (Pozsony), 1997 (Mit tanít a Biblia a szenvedésről?)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség – Ébredés Alapítvány (Pécel), 1998 (II. kiadás, Mit tanít a Biblia a szenvedésről?)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség – Ébredés Alapítvány (Pécel), 1999 (III. kiadás, Mit tanít a Biblia a szenvedésről?)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2013 (IV. bővített kiadás)
József, 1998
Harmat Kiadói Alapítvány, 1998 (József – Isten iskolájában)
Harmat Kiadói Alapítvány, 2001 (II. kiadás, József – Isten iskolájában)
Harmat Kiadó, 2003 (III. kiadás, József – Isten iskolájában)
Harmat Kiadó, 2008 (IV. kiadás, József – Isten iskolájában)
Harmat Kiadó, 2012 (V. kiadás)
Harmat Kiadó, 2015 (VI. kiadás)
Harmat Kiadó, 2018 (VII. kiadás)
Harmat Kiadó, 2022 (VIII. kiadás)
Öregen is gyümölcsöző, 1998, 2012 (bővített)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség – Ébredés Alapítvány (Pécel), 1998
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2000 (II. kiadás)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2012 (III. bővített kiadás) 
A Törvény betöltése... – A Tízparancsolat magyarázata, 1998
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2001 (II. kiadás)
Minek az ünnepe karácsony?, 1998
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1998
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2020 (II. kiadás)
Mit ünnepelünk húsvétkor?, 1999
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1999
„Amikor eljött a pünkösd napja...”, 1999
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 1999
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2003 (II. kiadás)
Jósáfát – A hívő élet buktatói és győzelmei, 2000
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2000
Jónás, 2000
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2000
Pál életútja, 2000
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2000
Isten kérdez, 2002
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2002
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2013 (II. kiadás)
Szeressétek egymást! – Házasságról, gyerekekről, 2003
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2003
Mit hoz a jövő?, 2003
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2003
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2013 (II. kiadás) 
Miatyánk, 2004, 2012 (javított)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2004 (Taníts imádkozni)
Harmat Kiadó, 2012 (II. javított kiadás)
Harmat Kiadó, 2013 (III. kiadás)
Harmat Kiadó, 2014 (IV. kiadás)
Harmat Kiadó, 2015 (V. kiadás)
Harmat Kiadó, 2016 (VI. kiadás) 
Harmat Kiadó, 2018 (VII. kiadás) 
Bibliai alapfogalmak, 2004, 2015 (átdolgozott)
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2004
Immánuel Kiadó (Fót), 2015 (II. átdolgozott)
Foltozni vagy átöltözni?, 2004
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2004
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2012 (II. kiadás) 
Ki a mi Istenünk?, 2005
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2005
Uram, hogy lássak!, 2007
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2007
Négyküllős kerék – A hitben való növekedés feltételei, 2008, 2017 (átdolgozott)
Immánuel Kiadó (Pécel), 2008 (A négyküllős kerék – A hitben való növekedés néhány feltétele)
Immánuel Kiadó (Pécel), 2011 (II. kiadás, A négyküllős kerék – A hitben való növekedés néhány feltétele)
Harmat Kiadó, 2017 (III. átdolgozott kiadás) 
Harmat Kiadó, 2019 (IV. kiadás)
A kegyelem harmatja – Áhítatok az év minden napjára, 2011
Harmat Kiadó, 2011
Harmat Kiadó, 2012 (II. kiadás) 
Harmat Kiadó, 2013 (III. kiadás)
Harmat Kiadó, 2014 (IV. kiadás)
Harmat Kiadó, 2015 (V. kiadás)
Harmat Kiadó, 2016 (VI. kiadás)
Harmat Kiadó, 2017 (VII. kiadás)
Harmat Kiadó, 2018 (VIII. kiadás)
Harmat Kiadó, 2019 (IX. kiadás)
Zákeus, 2011
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2011
Gyógyító beszélgetés – A samáriai asszony története alapján, 2011
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2011
Mi van a halál után?, 2012
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2012
Vak voltam – most látok!, 2012
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2012
Emberek a kereszt körül, 2013
Harmat Kiadó, 2013
Harmat Kiadó, 2015 (II. kiadás)
Harmat Kiadó, 2017 (III. kiadás) 
Harmat Kiadó, 2018 (IV. kiadás)
Felismerték Őt – Az emmausi tanítványok történetének magyarázata, 2013
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2013
Ünnepeljünk együtt!, 2013
Titus Kiadó (Demecser), 2013
Ami történni fog – A Jelenések Könyvének mai üzenete, 2014
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2014
Ábrahám útja, 2015
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2015
Istentől kapott fegyverzet, 2015
Immánuel Kiadó (Fót), 2015
Sorsfordító imádságok, 2016
Harmat Kiadó, 2016
Harmat Kiadó, 2019 (II. kiadás)
A kapernaumi százados, 2016
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2016
A célra nézz!, 2017
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2017
Kicsoda Jézus Krisztus?, 2019
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2019
Kövess engem!, 2020

Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2020
Kegyelem néktek! - A Kolossé levél magyarázata, 2021
Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2021

A lista elkészítésének szempontjai:
A szerző könyveinek felsorolásában csak az egyszerzős művek szerepelnek. Nem vettem fel a sokszorosított kiállítású Pasaréti Prédikációk lapsorozat darabjait.
Minden mű az első megjelenésénél szerepel, félkövérrel azonban - ha a kiadások között történt címcsere - a legutolsó címet adom meg. Tehát pl. A tízparancsolat című 1994-es mű 2012 óta már Tízparancsolat címen jelenik meg, ezért, 1994-nél, de Tízparancsolat címen található meg. A kiadások a félkövérrel szedett utolsótól eltérő címváltozatait az egyes kiadási adatok után, zárójelben adtam meg.
Tisztában vagyok vele, hogy meg kellene különböztetnem az utánnyomás és az újra kiadás fogalmát. De mit kezdjek azzal, amikor három utánnyomás háromféle fedélképpel vagy megváltozott alcímmel, szélesebb szövegtükörrel stb. jelenik meg? Épp ezért úgy döntöttem, hogy mindent új kiadásnak nevezek, amiben a korábbiaktól eltérő évszám van belenyomtatva: ezek külön tételként szerepelnek. Ha pedig változás is történt magában a szövegben, akkor azt átdolgozott, bővített vagy javított jelzővel külön jelzem. Minden általam ismert, eltérő évszámú kiadást felvettem: ha van olyan, amit nem ismerek, örömmel bővítem a listát, ha írsz nekem. Persze ez azt is jelenti, hogy ha egy könyvet 2001 óta negyedszer nyomnak újra, de mindig 2001-es dátummal, ez nem fog látszani a fenti listában.
Négy könyv esetében a kiadási évszám kikövetkeztetett, de szinte biztos: ehhez az egykorú más Cseri-könyvek könyvajánlóit használtam, amelyekben visszakövethető, mi jelent már meg ebben vagy abban az évben, de az előzőben még nem.
Utolsó frissítés: 2022.01.30.
0 Responses