Sziluett - Tényleg korszerű történelmi életrajzok mindenkinek 1.
Már írtam egy raktárbejegyzést arról az örömteli meglepetésről, amikor sikerült megismerkednem a pécsi Kronosz Kiadó vállalkozásával, a Sziluett névre keresztelt történelmi életrajzsorozattal. Az egyes kötetek 2014 óta folyamatosan látnak napvilágot a Magyar Történelmi Társulat és a Kronosz kiadásában, visszafogottan elegáns külsővel, jól olvasható formátumban, amely alkalmas arra is, hogy kutatók és szakemberek forgassák, hiszen jegyzetekkel és irodalomjegyzékkel, sőt, egyéb tudományos mellékletekkel is ellátja az egyes könyvek olvasóit. Igazából azonban a széria minden darabja a legjobb értelemben vett népszerű történelemkönyv: kutatásokon alapuló, ám olvasmányos, sok képpel kísért ismerkedés olyan magyar történelmi személyiségek életével, akikről eddig alig vagy egyáltalán nem született hiteles, szakszerű életrajz.

A poszt korábban egy helyen igyekezett megismertetni az összes megjelent kötettel. 2021 tavaszán azonban kétfelé osztottam. Innentől kezdve ebben a bejegyzésben a 20. századi politikusokról és történelmi szereplőkről szóló Sziluett-biográfiák leírása olvasható. A korábban (a 15-18. században) élt híres magyarok életrajzainak ajánlóit pedig a Sziluett - Tényleg korszerű történelmi életrajzok mindenkinek 2. című posztban lehet megtalálni.

Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman” - Darányi Kálmán (1886–1939)
2014
A szerző: az 1982-es születésű történész a Debreceni Egyetem egyetemi adjunktusa, ez a harmadik önálló kötete.
A főszereplő: Darányi Kálmán 1936 és 1938 között Magyarország miniszterelnöke volt, 1935-től földművelésügyi miniszteri széket töltött be a Gömbös-kormányban, 1938-tól haláláig pedig a képviselőház elnöke volt. Miniszterelnökségéhez köthető a győri fegyverkezési program meghirdetése és az első zsidótörvény előkészítése. Kortársai gyenge politikusnak tartották.
A terjedelem: 164 oldal.
Miért tetszik? Rendkívül alapos és izgalmas életrajz, amely nemcsak azt mutatja be részletesen, honnan jött, milyen képességekkel rendelkezett, hol tanult és hogyan került be a politika felsőbb köreibe Darányi, az egykori miniszter, Darányi Ignác rokona, de arra is választ keres, mennyire volt okos, tisztességes vagy épp gyenge ember ez a "tépelődő gentleman", s személyes adottságai és kvalitásai mennyiben határozták meg a korszak politikáját. Meglepően érdekes könyv egy érdektelennek tűnő emberről.

Ujváry Gábor: "Egy európai formátumú államférfi" - Klebelsberg Kuno (1875-1932)
2014
A szerző: az 1960-as születésű történész az MTA BTK Történettudományi Intézete és a Veritas Intézet tudományos főmunkatársa, ez az ötödik önálló kötete.
A főszereplő: Klebelsberg Kuno volt miniszterelnökségi hivatalnok, dolgozott a kulturális államtitkárságon, volt belügyminiszter (1921-22), kultuszminiszter (1922-1931), dolgozott ki közoktatás-fejlesztő, népiskola-építési, leventeképző és népművelő programot, foglalkozott kulturális diplomáciával és művészetpolitikával, s nevéhez kapcsolható a kultúrfölény-elmélet is. Mindezt mindössze harminc nagyon aktív év alatt.
A terjedelem: 228 oldal.
Miért tetszik? Klebelsberg Kuno az a magyar oktatáspolitikus, akinek a nevét tiszteletadásként ugyan egy egész intézményfenntartó oktatási központ viseli jelenleg, ám ettől nemhogy nem ismerjük jobban, de jó úton van afelé, hogy nevéből puszta intézménynév váljék, s emlékét beárnyékolják a róla elnevezett szervezet tévedései és problémái. A könyv nem tagadva Klebelsberg hibáit (antiszemitizmusától gőgjén át politikai tévedéseiig) egy történelemformáló embert mutat be, aki ma is képes lebilincselni és legalább részben elképzelései hívévé tenni a róla-tőle olvasókat.

Tóth Imre: Egy polgári arisztokrata - Kánya Kálmán (1869–1945)
2016
A szerző: az 1968-as születésű történész a Nyugat-Magyarországi Egyetem habilitált egyetemi docense és a Soproni Múzeum igazgatója, ez a negyedik önálló kötete.
A főszereplő: Kánya Kálmán az a politikus, akit mindenki a Horthy-korszak grand old manjének szokott nevezni. Diplomatának tanult, s hosszú élete alatt volt konstantinápolyi alkonzul, szentpétervári konzul, külügyminisztériumi tanácsos, mexikói követ és meghatalmazott miniszter. 1920-25 között ő volt a magyar külügyminiszter állandó helyettese, 1925-től 1933-ig berlini nagykövetként dolgozott, majd 1933-1938 között, a Gömbös-, a Darányi- és az Imrédy-kormány külügyminisztere lett. Pályája még az Osztrák-Magyar Monarchiában vette kezdetét, s a II. világháborús Budapesten, sopronkőhidai börtönéből való szabadulása után halt meg.
A terjedelem: 262 oldal.
Miért tetszik? Egy különös, különc ember és politikus bemutatása a kötet, aki zseniális diplomáciai sakkjátékos, ám meg kell érnie, hogy minden játszmát elveszít, sőt, a táblát is ráborítják. A könyv Kánya felelősségét is bemutatja, de hangsúlyozza különállását, s személyes tragédiáját is.

Püski Levente: A Horthy-korszak szürke eminenciása - Károlyi Gyula (1871-1947)
2016
A szerző: az 1965-ös születésű történész a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docense, ez az ötödik önálló kötete.
A főszereplő: Károlyi Gyula 1931-32-ben Magyarország miniszterelnöke volt, előtte pedig az 1919-es szegedi ellenkormány élén állt. Ennek ellenére sohasem tett szert központi történelmi szerepre: 1919-ből sokkal emlékezetesebb Horthy Miklós alakja, Károlyi egyéves miniszterelnöksége pedig mindig csak epizód marad a válság miatt lemondó Bethlen- és a nagy tervekkel induló Gömbös-kormány működése között. Ám "szürke eminenciás"-ként mindvégig meghatározó háttéralakja volt a Horthy-korszak belpolitikájának.
A terjedelem: 168 oldal.
Miért tetszik? A szerző témáját két irányból közelíti meg, s mindkettő hallatlanul érdekes nézőpont. Sokat megtudhatunk a könyvből az "átlagarisztokrata" Károlyi családi, magán- és földbirtokosi élete bemutatása közben a korszak főnemességének életmódjáról, kapcsolatairól. Károlyi politikai szerepét pedig kifejezetten úgy érthetjük meg, hogy az ő második sorbeli látószögéből szemléljük a két világháború közötti idők történelmét.

Závodszky Géza:
A kolozsvári alma matertől a Magyar Nemzet rostrumáig - Pethő Sándor (1885–1940)
2019
A szerző: az 1939-es születésű történész, kandidátus, tankönyvszerző, nyugalmazott főiskolai tanár, számos kötet szerzője és társszerzője.
A főszereplő: Pethő Sándor (1885-1940) életrajza rendhagyó a teljes Sziluett sorozatban. Abban ugyanis mindeddig alapvetően történelmi személyek kaptak helyett biográfiáikkal: főpapok, diplomaták, hadvezérek, miniszterelnökök, politikusok. Pethő viszont történész volt és publicista: legmaradandóbb alkotása a Magyar Nemzet, az általa 1938-ban megalapított, s 1942-es, autóbalesetben bekövetkezett haláláig megalkuvás nélkül igazgatott lap, amely azután 2018-ig folyamatosan fennállt. Épp egy évvel azelőtt szűnt meg, hogy Závidszky kiadta az alapító-főszerkesztő életrajzát.
A terjedelem: 354 oldal.
Miért tetszik? A sorozat mindmáig legvaskosabb kötete részben sajtótörténeti, részben közéleti vizsgálódás. Elemzi Pethő Sándor teljes publicisztikai munkásságát, cikkeit, tanulmányait, történeti műveit. Bemutatja magánemberként és felelős közgondolkodóként: élete háttereként pedig mégis felsejlik a 20. századi történelem.

Fábián Máté:
Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban - Borbély-Maczky Emil (1887-1945)
2020
A szerző: az 1991-es születésű történész az Eszterházy Károly Egyetem adjunktusa, ez az első önálló kötete.
A főszereplő: Borbély-Maczky Emilről (1887-1945) még véletlenül se lehetne azt mondani, hogy híres ember vagy ismert politikus volt. Bár sikeres katonai pályát futott be, Gömbös Gyula miniszerelnök jó barátjának és politikai harcostársának számított, továbbá Borsod, Gömör és Kishont vármegyék vezetőjeként a közigazgatás szintjén is megkerülhetetlen személy volt, hallani legfeljebb azok szoktak róla, akik Gömbös-életrajzokat olvasnak, vagy akik érdeklődnek a híres bűnügyek iránt. Borbély-Maczky Emil negyedszázados politikai pályafutásának ugyanis öt titokzatos lövés vetett véget 1945 márciusában, holttestére pedig cédulát tűztek: "Így járnak az árulók!"
A terjedelem: 354 oldal.
Miért tetszik? A fiatal történész professzionális és olvasmányos könyve nemcsak a különös véggel foglalkozik. A kevéssé ismert ember pályáján ugyanis megtalálja az érdekeset és a tipikusat. Bemutatja, hogyan lehetett valaki sikeres fajvédő politikus Gömbös felemelkedése és bukása idején is, felvillantja, hogyan, mitől képes változásra a politikus, aki terrorral és antiszemitizmussal kezdi, de szociális akciókkal, nyomorenyhítéssel folytatja. S lefesti az ellentmondást, amely a radikálisan jobboldali főispánt nyilasellenessé, majd a hatalmat megszerzők számára közellenséggé teszi. Roppant érdekes könyv.
0 Responses