A Témák a művészetben sorozat kötetei
A művészeti alkotások egyik kiváló tulajdonsága, hogy hasonlítani lehet őket egymáshoz: stílusok, ötletek, témák és jelenetek járnak korról korra, s igazán izgalmas, amikor összetalálkoznak. Nagyon szeretem az olyan albumokat, könyveket, amelyek megteremtik az efféle találkozások lehetőségét, legyen szó rokon képekről (mint mondjuk Raffaello és Delacroix Heliodórosz kiűzetése című műve), másoló művészekről (ahogyan mondjuk Rubens másolta Caravaggio Sírbatételét), egy-egy képtéma ismétlődéséről az életművön belül (mint Fra Angelico Angyali üdvözletei vagy Aba-Novák Vilmos önarcképei) - vagy netán egy-egy tág értelemben vett tematika feltűnéséről korról korra. Mint például a vadászat, a hajózás, a lovak vagy a zene.
Nem mondhatni, hogy nagy jelentőségű, sokkötetes albumsorozat volt a Témák a művészetben (hiszen tizenkét év alatt mindössze négy kötete jelent meg, majd el is halt), számomra mégis kedves. Először a hajózásról szóló kötettel találkoztam, amely - egy művészettörténész és egy hajószakértő együttműködésének köszönhetően - egyszerre avat be a hajóábrázolások és a tengerfestészet történetébe és ismertet meg az egyes hajófajtákkal az ókori Egyiptomtól az újkor végééig - abszolút izgalmasan. Ezt követte a vadászat hihetetlenül alapos, érdekfeszítő, kissé a vadászat filozófiájába is beavató, s rengeteg ritka képet tartalmazó feldolgozása csupa-csupa ritka képpel (amely egyébként a sorozta nyitódarabja volt). Majd tudatosan kezdtem keresni a további könyveket, így jutottam el Artner Tivadar felületes szövegű, de remek képekkel tele és Ember Ildikó elmélyült, az egyes korok képi szimbolikáját is mélyrehatóan elemző tanulmányát tartalmazó albumához.
Mindenkinek ajánlom ezt a különleges szerkesztésű, nem mindennapi sorozatot: tudtommal azóta sem jutott eszébe senkinek, hogy kiadjon hasonlót.

Nagy Domokos: A vadászat a festészetben, 1972
Pataky Dénes - Marjai Imre: A hajó a művészetben, 1973
Artner Tivadar: Ló és lovas a művészetben, Corvina, 1982
Ember Ildikó: Zene a festészetben, 1984
0 Responses