Modern magyar történelem - A Jaffa Kiadó történettudományi sorozata

A kiadó 2010 óta szakadatlanul jelentet meg alapvető köteteket a magyar történelemről. A bejegyzés címének utolsó szava talán többesszámban is lehetne: én legalább is legalább két "sorozatot" látok a kiadó megjelentetett könyvei mögött. Az első a kemény táblás, egységes külső nélküli, mégis már a könyvesboltban is megismerhető. A másik a montázstechnikájú, útikalauzt, krónikát (és ki tudja, később mit) adó. Remélem, idővel több is lesz majd.

A fősorozat
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák, 2010
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1941-1944, 2011
Láng Benedek: A rohonci kód, 2011
Papp István: A magyar népi mozgalom története 1920-1990, 2012
Müller Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban, 2012
Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története, 2012
Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus, 2013
Kádár Gábor - Vági Zoltán: A végső döntés - Berlin, Budapest, Birkenau, 1944, 2013
Tabajdi Gábor: Kiegyezés Kádárral - "Szövetségi politika", 1956-1963, 2013
Takács Tibor: Szoros emberfogás - Futball és állambiztonság a Kádár-korszakban, 2014
Ungváry Krisztián: Tettesek vagy áldozatok? - Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből, 2014
Tulipán Éva: Ostrom 1956-ban - A Köztársaság tér emlékezete, 2014
Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938-1945 - Az első bécsi döntés és következményei, 2014
Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon - A keletnémet és a magyar állambiztonság kapcsolata 1955-1989, 2015
Papp István: Szemek a láncban - Játszmák a magyar állambiztonság történetében, 2015
Csatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj - A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája, 2015
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák, 2015 (második, javított, bővített kiadás)
Varga Krisztián: Ellenség a baloldalon - Politikai rendőrség a Horthy-korszakban, 2015
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1941-1944, 2015 (második, javított kiadás)
Fedinec Csilla: „A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja” 1938-1944, 2015
Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök - Ravasz László élete, 2016
Szelke László: A Gresham a nácik ellen - Az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai, 2016
Takács Tibor: A párttitkár halála - Egy 1956-os gyilkosság történetei, 2016
Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! - A magyar turanizmus története, 2016
1956: Erőszak és emlékezet, szerk. Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva, 2017
Szekér Nóra: Titkos társaság - A Magyar Testvéri Közösség története, 2017
Müller Rolf: Az erőszak neve: Péter Gábor - Az ÁVH vezetőjének élete, 2017
Szabó Péter: Keleti front, nyugati fogság - A magyar honvédség a második világháborúban és azután  1941-46, 2018
Ablonczy Balázs: A miniszterelnök élete és halála - Teleki Pál (1879-1941), 2018
Takács Tibor: Büntetőterület - Futball és hatalom a szocialista korszakban, 2018 
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant - A nemi erőszak Magyarországon a II. világháború alatt, 2018
Ungváry Krisztián - Meruk József: Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai - Egy sztálinista diktátor jólétben és száműzetésben, 2018
Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság - Az 1918-as összeomlás és forradalom története, 2018 
Terror 1918-1919 - Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók, szerk. Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva, 2019
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Aknamunka - Szabotázsperek a Rákosi-korszakban, 2019
Pető Andrea: Láthatatlan elkövetők - Nők a magyarországi nyilasmozgalomban, 2019
Tabajdi Gábor: Bomlasztás - Kádár János és a III/III., 2019
Veszprémy László Bernát: Gyilkos irodák - A magyar közigazgatás, a német megszállás és a magyar holokauszt, 2019
Mitrovits Miklós: Tiltott kapcsolat - A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976-1989, 2020 
Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon - Az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918-1921, 2020 
Ungváry Krisztián: Horthy Miklós - A kormányzó és felelőssége 1920-1944, 2020
Máthé Áron: Vörös karszalag - Ideiglenes karhatalmi osztagok 1944-45-ben, 2020
Czingel Szilvia: A női test alakváltozatai 1880-1945, 2020
Pető Andrea: Árnyékban - Rajk Júlia élete, 2020
Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma - Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története, 2021
Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban - Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon 1945-1946, 2021
Bartha Ákos: Véres város - Fegyveres ellenállás Budapesten 1944-1945
, 2021
Veszprémy László Bernát: 1921 - A Horthy-rendszer megszilárdulásának története, 2021
Huhák Heléna: Agitátorok - Kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban (1948-1953), 2022

Interjúkötetek a fősorozatban
Csatári Bence - Poós Zoltán: Azok a régi csibészek - Párbeszéd a rock and rollról, 2016
Csatári Bence: Nekem írod a dalt - A könnyűzenei cenzúra a Kádár-rendszerben, 2017

Memorárkötetek a fősorozatban
Kismama sárga csillaggal - Egy fiatalasszony naplója a német megszállástól 1945 júliusáig, szerk. Huhák Heléna, Szécsényi András, Szívós Erika, 2015
Auschwitz parancsnoka voltam - Rudolf Höss emlékiratai, közreadja Martin Broszat, 2017
Lágerutazás - Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945-1946), szerk. Huhák Heléna, Szécsényi András, 2017

Sorozaton kívül
Ungváry Krisztián: A szembenézés hiánya - Felelősségre vonás, iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon 1990-2017, 2017
Simonovics Ildikó: Rotschild Klára - A vörös divatdiktátor, 2020

A montázsos sorozat
Ungváry Krisztián - Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában - Titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek, 2012, 2013
Tabajdi Gábor: A III/III. krónikája, 2013
Tabajdi Gábor: Budapest a titkosszolgálatok hálójában 1945-1989, 2015
Tabajdi Gábor: Budapest a szabadság napjaiban - 1956, 2016, 2019

Más
Kádár Gábor - Vági Zoltán: Hullarablás - A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése, 2005
Búvópatakok - A jobboldal és állambiztonság 1945-1989, szerk. Ungváry Krisztián, 2013
Ungváry Krisztián: Hősök? - A budapesti csata német katonai elitje, 2019

0 Responses