A Politikatörténeti Füzetek sorozat kötetei
A Politikatörténeti Füzetek sorozat a Politikatörténeti Alapítvány kiadásában indult el, s a magam részéről úgy érzem, kezdetben, a renndszerváltás után hiányokat pótolt és felfedezéseket tett, mégis, inkább aktuálpolitika-történet volt, mintsem politikatörténet. A 6. kötettől már a megszülető Napvilág kiadó gondozásában jelentek meg a füzetek, amelyek terjedelme nőtt, s jelenleg már a 36. számú kapható a könyváruházakban. S közben egyre inkább visszatekintő jelleggel foglalkoztak a sorozat keretében megjelenő könyvek a népi kollégistákkal és a Kádár-kori szövetkezetekkel, Erdéllyel és a Balkánnal, a koalíciós időkkel és Rákosi emigrációjával, Kádár Jánossal és Horthy rendszerével... A sorozat egyes köteteit mindenkinek csak ajánlani tudom: jó dolog, hogy a régebbiek közül sok kiváló áron beszerezhető a Napvilág weboldalán keresztül.

1. Nemzet, demokrácia, szociális haladás - A demokratikus magyar progresszió tegnap és ma (Szerk. Feitl István, Gellért Kis Gábor), 1992
2. Jobboldali radikalizmus tegnap és ma (Cikkek, előadások) (Szerk. Feitl István), 1993
3. Marx Károly 175 éve (Előadások, cikkek) (Szerk. Ólmosi Zoltán), 1994
4. Feitl István: A bukott Rákosi - Rákosi Mátyás 1956-1971 között, 1993
5. Ripp Zoltán: Belgrád és Moszkva között - A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés 1956. november - 1959. február, 1994
6. Wéber Attila: A FIDESZ-jelenség, 1996
7. Fritz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma, 1997
8. Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén, 1998
9. Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században, 1998
10. Zselicky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945, 1998
11. Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltozás után, 1998 (2000: utánnyomás)
12. Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma (Cikkek, előadások, 2. bővített változat) (Szerk. Feitl István), 1998
13. A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak - Rigómezőtől Koszovóig (Történeti és politológiai előadások) (Szerk. Krausz Tamás), 1999
14. Michel Foucher: Európa-köztársaság - Történelmek és geográfiák között (Esszé), 1999
15. Miskolczy Ambrus: "A Führer olvas" - Tallózás Hitler könyvtárában, 2000
16. Petrák Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945, 2000
17. Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949, 2000
18. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967, 2001
19. Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete, 2003
20. Gabriel Kolko: A háborúk természetrajza a legújabbkori történelemben - Új háborús korszak kezdete?, 2003
21. Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog Magyyarországon 1916-1918, 2004
22. Föglein Gizella: Etnikum és educatio - A magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása 1945-1985, 2006
23. Konok Péter: "... A kommunizmus gyermekbetegsége" - Baloldali radikalizmusok a 20. században, 2006
24. Tóth Eszter Zsófia: "Puszi Kádár Jánosnak" - Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben, 2007
25. Egry Gábor: Az erdélyiség "színeváltozása" - Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944, 2008
26. Papp István: A népi kollégium mozgalom története 1944-ig - Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet?, 2008
27. Joó András: Kállay Miklós külpolitikája - Magyarország és a háborús diplomácia 1942-1944, 2008
28. Takács Róbert: A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962-1963, 2008
29. Havas Péter: Attlee-től Brownig - A brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól 1945-2008, 2009
30. Nagy József: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei 1945-1956, 2009
31. Kolontári Attila: Magyar-szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920-1941, 2009
32. K. Farkas Claudia: Jogok nélkül - A zsidó lét Magyarországon 1920-1944, 2010
33. Kádár János és a 20. századi magyar történelem (Tanulmányok) (Szerk. Földes György, Mitrovits Miklós), 2012
34. Konok Péter: Az eszmék országútján - A nyugati szociáldemokrata kánon dilemmái 1945-től napjainkig, 2011
35. Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban, 2012
36. Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról (Szerk. Baráth Magdolna), 2012
0 Responses