A Talentum Tudományos Könyvtár kötetei
Az Akkord Kiadó 2000-ben teremtette meg mára rangossá vált tudományos könyvsorozatát, a Talentum Tudományos Könyvtárat (TTK). Ritka módon a magyar könyvkiadásban, a sorozat azóta is változatlan és jól felismerhető külsővel jelenik meg, benne azonban újabb és újabb szerzők, és egyre frissebb tudományos eredmények mutatkoznak be.
Az első kézből, tudósoktól származó népszerűsítő tudományos ismeretterjesztés hagyományai Stephen Hawking és Carl Sagan munkáival kezdődtek, ma azonban már általános divat a laikus olvasót sem lebecsülni, így tudományos nagyságok sokasága igyekszik érthető és élvezetes formában megosztani az érdeklődő átlagemberrel, mi is foglalkoztatja jelenleg őt és tudományágát. Ez a sorozat az ő munkáik közül válogat.
Az én személyes kedvencem a mindig egyszerre filozofikus és praktikus Paul Davies, az időnként egészen zseniálisan magyarázó John Gribbin, a fantáziában lehetetlent nem ismerő Michio Kaku és az elegáns univerzumről elegánsan író Brian Greene.
A kedvenc köteteim, heten, mint a gonoszok:
1. Paul Davies: A megbundázott Világegyetem
2. Brian Greene: Utazás az idők végezetéig
3. Michio Kaku: A lehetetlen fizikája
4. John Gribbin: A multiverzum nyomában
5. Stephen Hawking: Az idő rövid története
6. Martin Rees: Kozmikus otthonunk
7. John D. Barrow: Univerzumok könyve
 
Amir D. Aczel: Isten egyenlete (Einstein, a relativitás és a táguló világegyetem) (God's equation, 2000) 2007
John D. Barrow: A semmi könyve (A nulla kialakulásától a kvantumvákuumig) (The Book of Nothing: Vacuums, Voids, and the Latest Ideas about the Origins of the Universe, 2002) 2005, 2011
John D. Barrow: A végtelen könyve (Elmélkedés a legfurcsább gondolatról, amit az ember valaha is kiötlött) (The Infinite Book: A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless, 2006) 2008
John D. Barrow: Univerzumok könyve (A kozmosz határainak feltárása) (The Book of Universes, 2012) 2012
Mark Buchanan: Itt és mindenütt (Előre jelezhetetlen, avagy miért egyszerűbb a világ, mint gondolnánk) (Ubiquity: Why Catastrophes Happen, 2002) 2004, 2007
Fritjof Capra: Leonardo és a tudomány (Utazás a reneszánsz géniusz gondolatainak birodalmába) (The Science of Leonardo: Inside the Mind of the Great Genius of the Renaissance, 2008) 2009
Brian Cox - Andrew Cohen: Az univerzum csodája: az ember (Hol vagyunk? Egyedül vagyunk? Kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Mi lesz a jövőnk?) (Human Universe, 2015) 2016
Brian Cox - Jeff Forshaw: A kvantum világegyetem (Minden, ami megtörténhet, valóban meg is történik) (The Quantum Universe: Everything That Can Happen Does Happen, 2012) 2013
Paul Davies: A kísérteties csönd (Egyedül vagyunk a Világegyetemben?) (The Eerie Silence, 2010) 2010
Paul Davies: A megbundázott Világegyetem (Miért pont jó az Univerzum az életnek?) (The Goldilocks Enigma /  Cosmic Jackpot, 2007) 2008
Paul Davies: Démon a gépezetben (Hogyan oldják meg az információ rejtett hálózatai az élet rejtélyét?) (The Demon in the Machine, 2019) 2021
Florin Diacu - Philip Holmes: Égi találkozások (A káosz és a stabilitás eredete) (Celestial Encounters: The Origins of Chaos and Stability, 1996) 2003, 2006
Richard P. Feynman: A dolgok értelme (Egy tudós polgártárs vallomásai) (The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen Scientist, 1998), 2001
Richard P. Feynman: A felfedezés öröme (A Nobel-díjas tudós legjobb rövid művei) (The Pleasure of Finding Things Out, 1999) 2007
Richard P. Feynman: A fizikai törvények jellege (The Character of Physical Law, 1994) 2005
Brian Greene: A kozmosz szövedéke (A tér, az idő és a valóság szerkezete) (The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality, 2005) 2011
Brian Greene: Az elegáns univerzum (Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívásai) (The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory, 1999) 2003, 2008
Brian Greene: Utazás az idők végezetéig (Anyag, élet és értelem egy fejlődő univerzumban) (Until the End of Time, 2020) 2021
John Gribbin: 13,8 (A Világegyetem valódi kora és a mindenség elmélete nyomában) (13.8: The Quest to Find the True Age of the Universe and the Theory of Everything, 2015) 2016
John Gribbin: A multiverzum nyomában (Létezhetnek az általunk ismertektől különböző fizikai törvények? Valóban vannak más univerzumok?) (In Search of the Multiverse: Parallel Worlds, Hidden Dimensions, and the Ultimate Quest for the Frontiers of Reality, 2010) 2010
John Gribbin: Az idő születése (Hogyan mértük meg a világegyetem korát?) (The Birth of Time: How Astronomers Measured the Age of the Universe, 2000) 2000, 2003, 2007
John Gribbin: Egyedül vagyunk! (A földi élet csodája) (Alone in the Universe: Why Our Planet Is Unique, 2011) 2012
John Gribbin: Kozmikus körforgás (A szupernóvák és az élet, avagy hogyan keletkezünk a csillagporból) (Stardust: Supernovae and Life - The Cosmic Connection, 2001) 2007
John Gribbin: Schrödinger kiscicái és a valóság keresése (A kvantummechanika rejtélyeinek nyomában) (Schrödinger's Kittens and the Search for Reality, 1996) 2005
John Gribbin: Schrödinger macskája (Kvantumfizika és valóság) (In Search of Schrödinger's Cat: Quantum Physics and Reality, 1984) 2001, 2012, 2013 (felújított)
John Gribbin: Számolás kvantummacskákkal (A számológéptől a számítógépekig, a Colossustól a kubitekig) (Computing with Quantum Cats: From Colossus to Qubits, 2014) 2015
John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek (A világmindenség, az élet meg minden) (Almost Everyone's Guide to Science: The Universe, Life and Everything, 1999) 2008
Stephen Hawking: Az idő rövid története (Az Ősrobbanástól a fekete lyukakig) (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, 1988) 2003, 2005, 2009, 2019 (5. átdolgozott, bővített kiadás)
Stephen Hawking - Leonard Mlodinow: A nagy terv (Új válaszok az élet nagy kérdéseire) (The Grand Design, 2010) 2011
Stephen Hawking - Roger Penrose: A tér és az idő természete (Előadás-sorozatok az Isaac Newton Intézetben) (The Nature of Space and Time, 1996) 2003, 2009, 2011
Michio Kaku: A jövő fizikája (Miként alakítja a természettudomány az emberiség sorsát és mindennapi életünket 2100-ig) (Physics of the Future: How Science will Shape Human Destiny and our Daily Lives by the Year 2100, 2011) 2012
Michio Kaku: A lehetetlen fizikája (A fézerek, az erőterek, a teleportáció és az időutazás világának tudományos feltárása) (Physics of the Impossible, 2008) 2010
Michio Kaku: Az elme jövője (Hogyan próbálja a tudomány megismerni, feljavítani és többre tenni képessé az agyat) (The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind, 2014) 2014
Michio Kaku: Az emberiség jövője (The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth, 2018) 2019
Michio Kaku: Hipertér (A párhuzamos univerzumok, az időelhajlás és a tizedik dimenzió világa) (Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the Tenth Dimension, 1994) 2006
Michio Kaku: Isten egyenlete (A mindenség elmélete nyomában) (The God Equation, 2021) 2021
Michio Kaku: Párhuzamos világok (Kozmikus utazás az Ősrobbanástól a tizenegyedik dimenzión át az Univerzum jövőjéig) (Parallel Worlds: The Science of Alternative Universes and Our Future in the Cosmos, 2004) 2009, 2013
Leonard Mlodinow: A tudattalan (Miképpen befolyásolja tudattalan elménk a viselkedésünket) (Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules Your Behavior, 2013) 2014
Leonard Mlodinow: Az emberi gondolkodás rövid története (Az ember útja az első kőszerszámoktól a kozmosz megismeréséig) (The Upright Thinkers: The Human Journey from Living in Trees to Understanding the Cosmos, 2015) 2018
Leonard Mlodinow: Eukleidész ablaka (A geometria története a párhuzamosoktól a hipertérig) (Euclid's Window: The Story of Geometry from Parallel Lines to Hyperspace, 2002) 2006
Leonard Mlodinow: Részeg bolyongás (Hogyan irányítja a véletlen az életünket?) (The Drunkard's Walk: How Randomness Rules our Lives, 2009) 2012
Sherwin B. Nuland: Hogyan halunk meg? (Gondolatok az élet utolsó fejezetéről) (How We Die: Reflections of Life's Final Chapter, 1994) 2002, 2006
Roger Penrose: A nagy, a kicsi és az emberi elme (Kozmológia, kvantummechanika és a tudatosság fizikája) (The Large, the Small, and the Human Mind, 1997) 2003, 2007
Pólya György (George Pólya): A gondolkodás iskolája (Hogyan oldjunk meg feladatokat?) (How to Solve It, 1945) 2000, 2007
Martin Rees: A jövőről (Az emberiség kilátásai) (On the Future: Prospects for Humanity, 2018) 2020
Martin Rees: Kozmikus otthonunk (Miért ilyen a világmindenség?) (Our Cosmic Habitat, 2003) 2003, 2007
Róbert László (Ladislas Robert): A hosszú élet titkai (Egészség és öregedés - a "fiatal öregek") (Les secrets de la longévité, 2008) 2010
Carl Sagan: Broca agya (Gondolatok a tudomány romantikájáról) (Broca's Brain: Reflections on the Romance of Science, 1979) 2001, 2006
Carl Sagan: Milliárdok és milliárdok (Gondolatok az ezredfordulón életről és halálról) (Billions and Billions: Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium, 1997) 2000, 2003
Lee Smolin: Az idő újjászületése (A fizika válságától az univerzum jövőjéig) (Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe, 2014) 2014
Lee Smolin: Mi a gubanc a fizikával? (A húrelmélet problémái és a lehetséges kiutak) (The Trouble With Physics, 2006) 2011
Rüdiger Vaas: Hawking új univerzuma (Hogyan történt az ősrobbanás?) (Hawkings neues Universum. Wie es zum Urknall kam, 2008) 2013
Spencer Wells: Az ember útja (Egy genetikai Odüsszeia) (The Journey of Man: A Genetic Odyssey, 2002) 2003, 2007

A bibliográfia adatainak sorrendje: szerző, magyar cím, magyar alcím, eredeti cím és alcím, eredeti kiadási év, magyar kiadási év(ek). Van néhány kiadási dátum (főleg utánnyomási), ami fura: a Schrödinger macskája felújított kiadása pl. az OSZK szerint 2012-es, későbbi meg nincs, az én példányomban viszont 2013 szerepel belenyomtatva, így itt inkább mindkét évszámot feltüntettem, valószínűleg mindkettő külön utánnyomást jelöl, csak a másodikból nem kapott az OSZK. Az idő rövid története és A tér és az idő természete a sorozaton kívül is megjelent már, itt csak a sorozatbeli dátummal szerepel. A nagy tervet díszkiadásban adták ki, így a külseje nem a megszokott, de a mérete, szedése igen.

Utolsó frissítés: 2022.02.23.
0 Responses