Gyümölcskosár 3.: Történelem találomra
Következik a Gyümölcskosár sorozat harmadik része, amelyben a Molyon írt, nekem fontos értékeléseimet gyűjtöm össze tematikusan.
A név magyarázata, hogy a Gyümölcskosárba úgy igyekszem szemelgetni az értékelésekből, ahogy az ember saját termésű gyümölcsöt pakol tányérra: némelyik gyönyörű, hamvas, hívogató, többnek csak amolyan átlagos gyümölcskülseje van, néhány pedig kissé foltos és ütődött. De mivel mindet mi termesztettük, szeretjük. Így itt is van értékelés, amit igazi blogbejegyzésként is vállalnék, s van, ami egy kissé foltos és ütődött...
Jó olvasást!

3. rész: Történelem találomra
Nagy szenvedélyem a különböző történelmi korszakokról való olvasás, s nemcsak a történelmi regényeket szeretem, de az objektív esszéket, tanulmányokat, biográfiákat is. Ez a bejegyzés azokat a történelmi témákkal foglalkozó könyveket gyűjti össze, amelyekről máshol nem nagyon találtam véleményt - így írtam én -, vagy amelyek különösen tetszettek nekem az utóbbi másfél évben. A válogatás tehát nem reprezentatív, hanem véletlenszerű. A sorrend pedig kronológiai. (Érdekes: a kedvencem a középkor, mégsem értékeltem egy ilyen kötetet sem...)

Nic Fields: A fáraók katonái - Az egyiptomi Középbirodalom idején - i. e. 2055-1650
Delta Vision, 2011 (Harcosok)
Kiváló, szakszerű, jól fordított áttekintés egy kissé kevésbé ismert időszak, az egyiptomi Középbirodalom hadseregéről. A szerző rendkívül alaposan, részletesen és logikusan szerkesztett szövegben tárja fel az i. e. 3-2. évezred egyiptomi hadseregének jellegzetességeit a szolgálattól a toborzáson keresztül a mindennapi életig. Az Ekultúra kritikájával szemben én nem találtam a rajzokat sem gyerekesnek: azt gondolom, hogy a rajzoló a nagyon precíz ábrázolás céljából nem választott dinamikusabb rajzstílust, s célt is ért. A legapróbb részletekig leolvasható képeiről a korabeli fegyverzet, öltözködés, erődépítés összes jellegzetessége, csataképe pedig nem az ölésre helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy – a szöveggel összhangban – pontosan bemutassa, milyen sebeket képes okozni egy-egy ismertetett fegyver.
Izgalmas, szakszerű hadtörténeti könyv.

Stephen Wisdom: Gladiátorok (i. e. 100 - i. sz. 200)
Delta Vision, 2012 (Harcosok)
Az egyiptomi, középbirodalmi hadseregről szóló sorozatkötetre figyeltem fel először, s ez után vettem meg ezt a gladiátorokról szóló könyvet. Remek, ahogy a sorozat is. Részletes leírását nyújtja a gladiátoréletnek, a fegyverzetnek, a gladiátortípusoknak, a játékok menetének, megtudhatjuk belőle, hogy voltak női gladiátorok, vagy hogy szabad ember is lehetett gladiátor, s lett is. Leszámol azzal a tévhittel, hogy a gladiátorviadalok az etruszk halotti tor egyik kultuszcselekményéből alakulhattak kik, s részletesen bemutatja, mi volt a különbség a köztársaság és a császárság korának gladiátorviadalai között. Egész oldalas színes festmények és ritka rajzok, fotók egészítik ki az okos szöveget.

Fik Meijer: Gladiátorok
Gondolat, 2009
Holland történész izgalmas, átfogó, sok forrásszemelvénnyel és képpel kísért áttekintése a gladiátorviadalokról. A remekül fordított kötetben olvashatunk a történettudomány erkölcsi hozzáállásáról a gladiátorjátékok kérdéséhez, a leghíresebb gladiátorfilmek hitelességéről, a gladiátorélet és -halál minden apró részletéről, sőt, még az amfiteátrumok listáját is tartalmazza a könyv. Egyetlen hátrány a néhol kissé lenéző, tudóskodó stílusú szöveg.

Aleksander Krawczuk: Római császárok - A principátus és a válság kora
Lazi, 2008
Okos, remek életrajzgyűjtemény. Az új kiadású, fekete borítós bővebb, mint a régi puha kötéses.
Minden császár életrajza, politikájának, háborúinak bemutatása, elemzése, személyes hangú történetek róluk…
Csak egy a kár: hogy a magyar szerkesztők a bevezetőben említett jegyzetanyagot lefelejtették a könyv végéről. Ez – baklövés.

Horn Ildikó: A könnyező krokodil - Jagelló Anna és Báthory István házassága
L'Harmattan, 2007 (Múltidéző zsebkönyvtár)
A történelem egy ismeretlen korszakába enged betekintést a kis kötet. A lengyel uralkodócsalád, a Jagellóké férfiágon kihal. Sem az erőskezű, erőslelkű olasz anyakirályné, sem az ilyen-olyan házasságokba kiárusított királylányok, sem a beteges öreg és a kevés uralkodói tehetséget mutató ifjabb király nem talál megoldást a bekövetkező tragédiára: király nélkül ez a nagy, ősi birodalom. Vajon ki veszi feleségül a pártában maradt utolsó királylányt, a (mesébe nem illően lassan ötven felé járó) Jagelló Annát, hogy megkapja vele a királyságot? A leendő francia király, Valois Henrik? A bajor választó? Az orosz cár? A svédek? A németek? A Habsburg család egy tagja? Vagy épp az okos, erős erdélyi fejedelem, Báthory István?…
Izgalmas, szakszerű, de érdekes, színesen mesélő történelemkönyv egy különös sorsú uralkodónőről és királyférjéről, diplomáciáról, hadviselésről, vallásról és házasságról a 16. században.

Henri Troyat: Rettenetes cárnők
Európa, 2008
Henri Troyat nem tagadja meg magát: ezúttal is könyékig turkál a híres történelmi személyiségek szennyesében, de csevegő, megértő, megengedő hangon és történészi távolságtartással. Közben pedig feltárul az orosz cárok története I. Péter és II. Katalin uralkodása között: uralkodók és uralkodónők, kegyencek és kegyencnők, palotaforradalmak, puccsok, házasságok, dőzsölés és néha-néha reformok korszaka, színes-izgalmas história. Azután lehet folytatni a szerző Nagy Katalinról írott kötetével.
Aminek még örültem volna: egy-egy képnek a szereplőkről. A címlapon egyébként (nem uralkodási sorrendben) Erzsébet, II. Katalin és I. Katalin látható.

Poór János: Az osztrák örökösödési háború
Maecenas, 2006
Fantasztikus összefoglaló a témáról. Bevezet az újkori diplomácia sötét boszorkánykonyhájába, minden kis szerződésről és nagy hadi baklövésről, valamennyi házassági tervről és létrejött szövetségről olvashatunk benne. Térkép, adatok, forrásszövegek támasztják alá a szerző mondanivalóját. Nem ismerek a témáról más hasonló terjedelmű szakszerű népszerűsítő könyvet. Remek!

Jacques de Saint Victor: Mme Du Barry - XV. Lajos utolsó szeretője
Gabo, 2011 (Királyi Házak)
Friss, élvezetes, szórakoztató stílusú, de igencsak szakszerű, számos végjegyzettel ellátott történelmi kalandozás.
Mindenkinek bátran ajánlom: azt hiszem, ez az első könyv Du Barry márkinőről magyarul (a pornográfián kívül:).

Hahner Péter: Megszökött a király!
Kossuth, 1989
Egy különleges történelmi pillanat szakszerű, de detektívregény izgalmú (ez most nem közhely, tényleg!) bemutatása a népszerű, kiváló magyar történésztől.
Hogyan szökött meg a francia király a forradalmi Párizsból? Kik segítették? Sikerülhetett volna a királyi család terve? Miért vallottak kudarcot?
Akit érdekel, milyen kapcsolat létezett a királynő és Fersen közt, olvassa el a könyvet!

Hahner Péter: Thomas Jefferson és a francia forradalom
Osiris, 1998 (Doktori Mestermunkák)
Hihetetlenül izgalmas, szórakoztató, szakszerű tanulmány, amely a szerző doktori dolgozata volt. Először bemutatja, miért feldolgozatlan a téma: akik Jefferson életét kutatják, azokat nem érdekli a francia forradalom, főleg nem annak új, modern szemléletű feldolgozásai, aki pedig a forradalomról ír, általában nem merül el Jefferson hatalmas levelezésében, hanem valamely rövid életrajzát használja, amely mint látható volt, nem érdeklődik a francia forradalom iránt… Ez a kötet azonban mindkét törekvést célul tűzi ki: alaposan megvizsgálja Jefferson viszonyát általában a forradalomhoz, lázadáshoz filozófiai, jogi síkon, egész életén végigtekintve, illetve bemutatja viszonyulását a francia forradalomhoz a forradalom előtt, alatt és után. Gyakran idézett kijelentéseit kontextusukban értelmezi, s rengeteg új forrásrészlettel, magyarázattal, és logikus, élményszerűen élvezetes érveléssel alátámasztva mutatja be, végül is hogyan kapcsolható össze a címbeli személy és fogalom. Nagyon izgalmas!

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei
Argumentum, 2007 (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára)
Hermann Róbert a kedvenc történészeim egyike. Igazából nincs olyan könyve, ami ne tetszett volna.
Ezt azonban különösen jó volt olvasni.
Egyrészt alaposan megvilágítja Kossuth Lajos hadseregszervező tevékenységét, állást foglal, miben, mennyire, milyen céllal és mekkora hatásfokkal működött közre Kossuth, másrészt végigtekinti a fővezérség és az OHB viszonyát, vagyis Kossuth és a fővezérek viszonyát: ami teljesen új szemléletű, izgalmas bemutatása a szabadságharc katonai történetének.
Miért volt alkalmatlan Dembinski? Miért lett kétszer is fővezér? Miért mellőzték Görgeit? Miért önjelöltködött Perczel? Miért lehet Klapkát a kompromisszumok emberének nevezni? Milyen volt Bem mint vezető? Hogyan zajlottak a magyar hadseregben a kinevezések és előléptetések?
Nagyon izgalmas, adatolt, óriási forrásanyaggal dolgozó könyv, amely sok más mellett tartalmazza Kossuth itineráriumát is.

Luc Mary: A Romanovok utolsó napjai
Gabo, 2009 (Királyi Házak)
Leszámítva, hogy kevéssé tűnik elsőre meggyőzőnek az a könyv, amit látható erőlködéssel mintegy húszas betűtípussal szedtek – ez egy jó olvasmány.
A szerző, akinek a kiadó már remek (és jóval alaposabb, forráskutatáson is alapuló) Stuart Mária életrajzát is megjelentette, ismét olvasmányos, érdekes, és megbízható népszerű történelemkönyvet adott ki a kezéből. Érdekesen és röviden vázolja II. Miklós, az utolsó orosz cár életének legfontosabb eseményeit, a cári család fogságának, halálának és holttestük megsemmisítésének – elrejtésének történetét, sok adattal és képpel.
Amiben kissé felületes, gyengébb, az az orosz forradalmak és változások ábrázolása.
Aki szerette Radzinszkij II. Miklós-könyvét, tegye hozzá ezt, mivel ez kerekíti le a történetet. (Megjegyzés: a fordító végig Radzsinszkij néven emlegeti az orosz szerzőt, de ez nem Luc Mary hibája.)

Sebastian Haffner: Poroszország egy porosz szemével
Európa, 2010
Hiánypótló, kiváló, olvasmányos munka Poroszország történetéről a kezdetektől a pusztulásig az egyik legjobb német történelmi esszészerző tollából. Van térkép- és képmelléklet, csinos a könyvfedél, okos az utószó, de ez a könyv olyan érdekes, lebilincselő és logikus, hogy papírzsebkendőre nyomtatva is elolvasnám újra és újra.

Sebastian Haffner: A Német Birodalom hét főbűne az első világháborúban
Európa, 2007
A német történész elképesztően világos, logikus, olvasmányos, remek okfejtése arról, miben hibázott Németország az első világháború folyamán. Mintája a vitára indító, izgalmas és jól megírt történelmi esszének. Nagyon ajánlom mindenkinek: kevés az erről a korról magyarul megjelent kötet.

Sebastian Haffner: Az elárult forradalom
Európa, 2008
Igazi, szabad szellemi kaland. Kiváló történész kiváló történelmi esszéje. Nemcsak a nálunk (modern felfogásban) alig feldolgozott német forradalomról lehet belőle sokat megtudni, de üdítő és érdekes a szerző látásmódja, megkapó, humoros és szenvedélyes a szövege, megfontolandó a végkövetkeztetése.
Nagyon jó könyv.

Wolfgang Zdral: A Hitlerek
Szó, 2009
Sose hittem volna, hogy egy ilyen borzasztó témáról szóló könyvet izgalmasnak és érdekesnek találok majd.
Hitler persze ugyanaz, aki volt, de a könyv nagyon sok adattal, kutatásokra épülve mutatja be, miért nem kellett a Führernek a múltja, hogyan viszonyult családjához, rokonaihoz, a szerelemhez, illetve mi lett a Hitler-rokonok sorsa a náci rezsim bukása és Hitler öngyilkossága után.
NEM bulvártörténelem, NAGYON jó.

Andrew Roberts: Hitler és Churchill - A vezetés titkai
Gold Book, 2005
Elképesztően érdekes nézőpontú, bár néha felületes kötet, elképesztően rosszul fordítva. Pontatlanságok, félreértések, fordítva fordítások, de jó a példaanyag, a fotók és az elemzések. Olvasásra érdemes, de lehet, hogy inkább angolul…

Terry Parssinen: Az Oster-összeesküvés, 1938
Gold Book, 2005
Alapos, regényszerűen izgalmas, de szakszerű, jegyzetelt, forráshivatkozott kötet a müncheni egyezményt, Csehszlovákia bekebelezését, illetve a második világháború kitörését megelőző, reményteljes diplomáciai játékokról. Angolok, franciák, csehek, lengyelek és a hitleri Németország nácijai, közönyösei, katonái és ellenállói színes képe tárul az olvasó elé. Az egyetlen ilyen tárgyú kötet magyarul, mivel a Hans Oster-féle kört állítja középpontba. Az amerikai történész könyve egy általa újra fellelt archívumot dolgoz fel: érdekes, saját kutatásra épülő kötet.

Georges Van Acker - Roy Conyers Nesbit: Rudolf Hess - Mítosz és valóság
Gulliver, 2000
A könyv eredeti címe: Rudolf Hess repülőútja.
Ennek megfelelően az életrajz rövidebb, s alapvetően a könyv Hess angliai repülésével, állítólagos küldetésével foglalkozik. Részletesen és nagyon izgalmasan mutatja be a repülőt, a repülőút részleteit és körvonalazza, miért mehetett Hess Angliába. Leszámol a repülőúttal kapcsolatos olyan legendákkal is, hogy Hesst a britek hívták volna, Hitler tudott volna az útjáról, vagy hogy Hess repülését egy ál-Hess vitte volna véghez.
Rengeteg kép, ábra, jegyzet és érdekesség kíséri a könnyen olvasható, alapos, szakszerű szöveget.

Roger Manvell - Heinrich Fraenkel: Göring
Alexandra, 2008
Kiváló, alapos, részletes, élvezetes stílusú és megbízható életrajz az egyik legkülönösebb náci vezetőről, Göringről.
Mindenkinek bátran ajánlom, aki morfinfüggőségéről, légügyi miniszterségéről, műgyűjtő-szenvedélyéről, politikai elveiről vagy éppen a nürnbergi perben tanúsított magatartásáról akar olvasni. A könyvben minden benne van.
Egy dolgot nem ártana azonban közölnie a fülszövegnek: hogy az életrajzi monográfia 1962-ben készült. Aki tehát újabb információkra vágyik, tegyen mellé még egy olvasmányt, mondjuk Guido Knopp Göring-könyvét.

Adolf Burger: A hamisító csoport
Kossuth, 1986 (Népszerű Történelem)
Nagyon megrázó és érdekes könyv: egy szlovák (kakaslomnici) fiatalember visszaemlékezése. Leírja, hogyan került Auschwitz és Birkenau szörnyűségei után a sachenshauseni koncentrációs tábor különcsoportjába, amelyet az egyik legkülönösebb náci tervben való részvételre kényszerítettek: pénzt, értékpapírokat, igazolványokat és bélyegeket hamisíttattak velük, amelyeket részben a szövetségesek megzavarására, részben pénzügyi machinációkra és gazdasági rombolásra akartak felhasználni.
A könyv részletesen bemutatja az embertelen, különös körülményeket, a hamisítók módszerét és dilemmáikat: pontosan tudták, hogy ha jól dolgoznak, a szövetségesek elleni háborút, a német győzelmet szolgálják, ha viszont rosszul dolgoznak, megölik őket. Mennyit és mikor lehetett szabotálni? Mit jelentett úgy élni és dolgozni, hogy tudták, bármit is tesznek, a háború végén mindenképpen megölik őket, a titkok tudóit? S hogyan élték mégis túl?
Ennek a könyvnek az alapján készült 2007-ben Stefan Ruzovitzky Pénzhamisítók (Die Fälscher) című, Oscar díjat nyert osztrák filmje Karl Markovics főszereplésével, amelyben Adolf Burgert August Diehl játssza.

Sztálinizmus és nácizmus
Szukits, 2005
Ez egy nagyon okos, széles körből témát merítő tanulmánygyűjtemény. Számos szerzője eredetileg egy Sztálinizmus és nácizmus konferencián mondta el előadásait, majd Moshe Lewin (Sztálin egyik szakértő kutatója) és Ian Kershaw (a legfrissebb, valóban monumentális Hitler-életrajz szerzője) rendezte kötetbe, látta el kiegészítésekkel és két összehasonlító tanulmánnyal a szerzők és saját írásait. Egyes tanulmányok csak az egyik vagy a másik diktatúrát vizsgálják, mások elmerészkednek az összehasonlításig egy-egy területen (propaganda, népirtás, nőpolitika). Kibontakozik egy kép arról hogy 1. sok a megdöbbentő hasonlóság 2. sok a minőségi különbség 3. iszonyúan sok a fehér folt. Izgalmas, szakszerű, az érdeklődést felkeltő kezdőlépés egy leendő szintézishez. Fontos viszont, hogy tanulmánykötetként olvasd, s ne egy átfogó gondolatmenetet várj tőle, mint amit a borító sejtet két szerzőnévvel.

Ian Kershaw: Hitler: Nemezis 1936-45
Szukits, 2004
Mérvadó. Monumentális. Mesteri.
Tíz csillag.

Rainer M. János: Nagy Imre
Vince, 2002 (Tudomány-Egyetem)
Mértéktartó és okos életrajz, kiváló összefoglalása Rainer M. János kutatómunkájának és hatalmas, kétkötetes monográfiájának. Ezt már bátran lehet ajánlani bárki emberfiának, míg az inkább csak történészek ínyencsége.
Kirajzolódik Nagy Imre különlegessége: hogyan lett kommunista, hogyan volt mindig más, mint az őt körülvevők – Moszkvában éppúgy, mint Pesten – hogyan határozta meg önmagát, miért „vállalta” a forradalmat és milyen célért, végül hogyan nőtt emberi nagyságban mindenki fölé bátor védekezésével és kitartásával. Számomra a könyv legfontosabb végkövetkeztetése, hogy Nagy Imre élete és halála valahol arról az erkölcsi fölényről szól, amivel végül nemcsak elítélői, kora, de önmaga fölé magasodott.

Gyarmati György: A Rákosi-korszak
Rubicon Ház, 2011
Fantasztikusan nagyszabású, alapos, adatgazdag, szakszerű szövegű, de olvasható, még a lábjegyzeteiben is izgalmas dolgokat állító, egységes koncepciójú monográfia a korszakról. Mindenkinek ajánlom, még teljes áron megvéve is megéri: ott a helye a könyvespolcon!
(Egy évszámjegyzéket elfogadtam volna a kötet végére. És egy olyan képszerkesztőt, aki lecseréli a téves képaláírásokat, kidobja a dupla képet és a rosszul nagyítottakat, hogy ne hozzanak szégyent erre a remek könyvre.)

Huszár Tibor: Az elittől a nomenklatúráig
Corvina, 2007 (Corvina Tudástár)
Nagyon izgalmas, mintegy százoldalas tanulmány a legszakszerűbb Kádár-életrajz szerzőjének tollából a Rákosi- és Kádár-korszak vezetőinek műveltségről, szakértelméről, képzettségéről, vezetéséről. Izgalmas listák, statisztikák, névsorok és táblázatok egészítik ki, jól szemléltetve a folyamatokat.

Valuch Tibor: Magánélet Kádár János korában
Corvina, 2011 (Mindennapi történelem)
Kevés.
Nem oldalszámra, hiszen a Magánélet logikusan a Hétköznapi élet sorozat lebutított változata, tehát nem lehet egy kódex… Tartalomra.
Ahhoz képest, hogy Kádár koráról van szó, a fotók egyharmada a Rákosi-korszakban és a koalíciós időkben készült. Ez nagyon nem mindegy, és nem(csak) politikai okokra gondolok, hanem pl. a női divatra. Ahhoz képest, hogy a cím magánélet, túl sok a statisztika és a felületes áttekintő rész: következtetés meg kevés vonódik le. A forrásszemelvények ötletszerűek. A képválogatás eklektikus, s a mai világban sokkal több kép lenne elvárható (mint egy Dorling Kindersley-könyvben, sok-sok tárgyfotóval).
S nem egészen pontos. Hogy került egymás mellé az 1948-as kozmetikus fotója és a nyolcvanas évek krémjének a képe? Ez szólna 1956-89-ről? Miért szerepel Horthy-korszak-beli kávédaráló? Miért nevezik lakótelepi lakás részletének a láthatóan régi bérház-belmagasságú, falicsapos konyhát? Miért nem tesznek még utalást se rá, mi az a „kanalas oltás” (honnan kéne tudnom, ha nincs kéznél egy tanúja a korszaknak)?
Jó nosztalgiázni, de ez a könyv engem megtéveszt, aki meg átélte a dolgokat, azt bosszantja. Kicsit gondosabb szerkesztés, kicsit több apróság jobb lett volna. Vagy egy intelligens hölgylektor, nem kell, hogy történész legyen, csak rendelkezzen jó emlékezőtehetséggel (a nők ilyenben nagyon jók, fél perc alatt beazonosítják a konyhabútort, porszívót, még fantázianévvel is, évszámra…)
Ez a kor a miénk, senki sem fogja megírni helyettünk jobban!…

Más gyümölcskosarak:
Gyümölcskosár 1.: Kedvenc gyerekregényeim
Gyümölcskosár 2.: John Lukacs a történelemről
Gyümölcskosár 4.: Jó olvasmányok
Gyümölcskosár 5.: Antonia Fraser munkái
Gyümölcskosár 6.: Művészet mértékkel
Gyümölcskosár 7.: Klasszikus magyarok
Gyümölcskosár 8.: Klasszikusokról röviden
Gyümölcskosár 9.: Sok-sok világirodalom
Gyümölcskosár 10.: Mindenféle magyarok
Gyümölcskosár 11.: Festészetről, festményekről 
Gyümölcskosár 12.: Építészetről, szobrászatról, tárgykultúráról érdekesen 
Gyümölcskosár 13.: Egy kis tudomány 
Gyümölcskosár 14.: Gyerekirodalom, amit szeretek
Gyümölcskosár 15.: 13+1 ifjúsági regény
Gyümölcskosár 16.: Történelmi tallózás
Gyümölcskosár 17.: Öt ország történelme
Gyümölcskosár 18.: Egy kis magyar történelem
0 Responses