A Labirintus történelmi rejtélyekkel foglalkozó sorozatának kötetei
Egy nagy reménnyel indult, s sajnos gyorsan abbamaradt sorozat listáját találod ebben a bejegyzésben. Bár a szaktörténészekről azt szokták sugallni, hogy unalmasan, szárazon és élményképtelenül dolgoznak poros levéltárak és könyvtárak mélyén, a Helikon kiadó a nyolcvanas évek végén kiadott sorozata, a Labirintus tételes cáfolata ennek a vélekedésnek. A korszak legelismertebb, rangos történészei írták meg az egyes köteteket, amelyek mind egy-egy történelmi rejtély bemutatását és megoldását tűzték ki célul bőséges képmelléklettel és eredeti források használatával.
Hogyan gyilkolták meg Ferenc József feleségét, a szépséges Sissit, s mi köze mindehhez a korabeli anarchista mozgalomnak? Tényleg vámpír volt, vérben fürdött Báthory Erzsébet? Miért lett öngyilkos Deák Ferenc politikai ellenfele, a szabadságharc utáni első országgyűlés kulcsembere, Teleki László? Áruló Habsburg-nőszemély, Erdély megrontója, vagy jótékony és a fejedelemség kormányzatát megmentő uralkodóasszony volt-e Mária Krisztierna, akinek kis medálionképét a Nemzeti Galéria őrzi? Valóban olyan lovagias, bátor, egyenes, ám félrevezethető személyiség volt Török Bálint, ahogy az Egri csillagokban olvasható? Hogyan és miért gyilkolták meg Magyarország első királynőjének anyját? Ki volt az az itáliai politikus-kalandor, aki Mohács után Magyarország kormányzója lett, ám feje végül az út porába hullott? Miért fogták perbe az "árvízi hajóst", a reformkor fényes csillagát, Wesselényi Miklóst? Hogyan lett az egri vár védőjéből, a hűséges várkapitány Dobó Istvánból hűtlen, s mi köze volt ehhez a költő Balassi Bálint apjának? Lehetséges-e, hogy Gyöngyösi István eposzát, A Márssal társalkodó Murányi Venust szimbólumokkal és kódokkal dolgozó politikai üzenetként kell olvasni, amely kora nemesi összeesküvőinek, magyar nemeseinek célkitűzéseit önti formába? Miféle titkokat őrzött György barát, a szintén leginkább Gárdonyi művéből ismerős Fráter György? Valóban vadkan végzett Zrínyi Miklóssal? Kik és miért ölték meg az első világháborúért felelősnek tartott Tisza Istvánt, az egykori miniszterelnököt? Becsülnünk vagy megvetnünk kell Magyarország utolsó nádorát, az 1848-as forradalmat üdvözlő Istvánt? Hogyan lett öngyilkos Teleki Pál?
Tizenöt kérdés és tizenöt könyv fért be az 1985-1989 közötti rövid időszakba. Kívánom, bár folytatták volna e szakszerű, legendaoszlató, könnyen olvasható, de komolyan vehető könyvek sorozatát. Sajnos, a vállalkozás félbeszakadt, s ma alig találni hasonlókat a magyar könyvpiacon.
Ám - ha akad is néhány kissé avult kötet, amilyen Péter Kataliné, Tilkovszky Lóránté vagy Szakály Ferencé, amelyek ma is helytállóak, ám újabb kutatások után állításaik egy része megcáfoltnak látszik - a sorozat könnyen, olcsón beszerezhető tagjai igazából nem öregedtek: ma is épp olyan izgalmas labirintusba vezetnek be, mint húsz éve.

Niederhauser Emil: Merénylet Erzsébet királyné ellen, 1985
Péter Katalin: A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet, 1985
Szabad György: Miért halt meg Teleki László?, 1985
Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya (Báthory Zsigmondné. Habsburg Mária Krisztierna), 1986
Bessenyei József: A Héttorony foglya (Török Bálint), 1986
Fügedi Erik: "Könyörülj, bánom, könyörülj...", 1986
Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában (Gritti Magyarországon 1529-1534), 1986
Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós hűtlenségi pere (Abszolutizmus vagy liberalizmus?), 1986
Hóvári János: A hűtlen Dobó, 1987
R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus, 1987
Barta Gábor: Vajon kié az ország?, 1988
Bene Sándor - Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan, 1988
Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság, 1988
Gergely András: Áruló vagy áldozat? (István, az utolsó magyar nádor rejtélye), 1989
Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál titokzatos halála, 1989
0 Responses