A Regék és mondák sorozat kötetei

A "regék és mondák" kifejezésről sok embernek jut eszébe még ma is a Móra Ferenc Könyvkiadó nagy múltú sorozata.
1960-tól kezdve, amikor megjelent az első kötet, amely Boronkay Iván római mondafeldolgozásait tartalmazta, számos generáció gyerekkori, fiatalkori élménye volt a találkozás valamelyik regés-mondáskönyvvel. A kötetetek, amelyek szinte a rendszerváltásig fekete vászonkötésbe burkolóztak (bár kezdetben szélesebbek, később karcsúbbak és magasabbak voltak), a kilencvenes évek derekától megújított sorozatban jelentek meg: az okos előszók egy-két marxista ízű részlete már kimaradt, a borítók színesebbek és hívogatóbbak lettek, a külső kemény táblás papírkötésessé változott. A 2010-es éveknek teljesen új borítótervvel és új kötetekkel futott neki a széria: kár, hogy - úgy tűnik - épp ekkor végül mégis megszűnt. 1960 és 2015 között összesen 13 kötet jelent meg a keretében, ezek közül azonban mára a kiadó oldalán már csak öt, a könyvesboltokban pedig csak egy kapható (érdekes módon ez épp az egykori sorozatkezdő, a római tárgyú kötet, amelynek 2018-ban jelent meg az utolsó utánnyomása).
A könyvtáraknak hála azonban remélhetőleg még sokáig velünk maradnak ezek a könyvek, amelyekben olyan neves magyar tudósok és írók mondafeldolgozásai olvashatók, mint Kákosy László, Trencsényi-Waldapfel Imre, Dömötör Tekla, Dobrovits Aladár, Baktay Ervin, Komoróczy Géza vagy Boronkay Iván.

Én a legjobban a sorozat azon köteteit szeretem, amelyek a mondák magyar feldolgozójának egyéni ízlését, összegzőképességét és irodalmi tehetségét is tükrözik, vagyis a fordított-válogatott daraboknál többre értékelem azokat, amelyek kifejezetten nekünk készültek, úgy, hogy egy magyar szerző maga feldolgozta a rendelkezésére álló anyagot. Van azonban kivétel is: a Cseh és morva regék és mondák (bár szövegeinek cseh írónő a szerzője) nagyon sok kellemes pillanatot okozott olvasás közben, a Lengyel regék és mondák pedig (még Alvó lovagok címen) igen kedves emléke a gyerekkoromnak.
Mégis, az abszolút kedvenceim: 1. Római regék és mondák 2. Germán, kelta regék és mondák 3. Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák 4. Görög regék és mondák 5. Buddhista regék és mondák. Mindenkinek szeretettel ajánlom a sorozatot!

Boronkay Iván: Római regék és mondák
Móra, 2018, 2013, 2008, 2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995, 1988, 1984, 1980, 1974, 1965, 1962, 1961, 1960
Feldolgozta Boronkay Iván. A sorozat első kötete.

Baktay Ervin: Indiai regék és mondák

Móra, 2004, 2000, 1995, 1986, 1979, 1977, 1963
Feldolgozta Baktay Ervin. A sorozat második kötete.

Dobrovits Aladár - Kákosy László: Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák

Móra, 2012, 2006, 2003, 2001, 1998, 1995, 1964 (a Bábel tornya - Az ókori Közel-Kelet mítoszai és mondái című kötet első fele)
Az egyiptomi mítoszokat és mondákat feldolgozta Kákosy László. A mezopotámiai, hettita és ugariti mítoszokat és mondákat feldolgozta Dobrovits Aladár. Az eredeti, 1964-es könyv valószínűleg azért nem lett azonnal a Regék és mondák sorozat része, mert valójában inkább mítoszokat tartalmazott, bár ez az indiai kötet számos szövegére is igaz. Az 1995-ös, "elfelezett" kiadás végre hivatalosan is beillesztette a szériába. Így lett a megújult sorozat hatodik kötete.

Komoróczy Géza: Héber mítoszok és mondák

Móra, 2003, 2000, 1964 (a Bábel tornya - Az ókori Közel-Kelet mítoszai és mondái című kötet második fele)
Feldolgozta Komoróczy Géza. Alcíme: A Bibliából, ez jelzi, hogy nem a zsidó hagyomány és folklór mondáit tartalmazza a kötet, hanem az Ószövetség anyagát. Az eredeti, 1964-es könyv valószínűleg azért nem lett azonnal a Regék és mondák sorozat része, mert valójában inkább mítoszokat tartalmazott, bár ez az indiai kötet számos szövegére is igaz. Az Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák 1995-ös megjelenését csak 2000-ben követte az eredeti mű második fele önálló kiadásban, s a borítókép, az eltérő cím ("mítoszok és mondák") ellenére, végre hivatalosan is beillesztette a szériába. Így lett a megújult sorozat hetedik kötete.

Dömötör Tekla: Germán, kelta regék és mondák
Móra, 2007, 2005, 2003, 2001, 1998, 1995, 1982, 1979, 1976, 1965
Feldolgozta Dömötör Tekla. A sorozat harmadik kötete.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák

Móra, 2016, 2012, 2009, 2008, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 1999, (Lord, 1995, 1994, Kriterion, 1990) 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1967
Feldolgozta Trencsényi-Waldapfel Imre. A sorozat negyedik kötete, és vitathatatlanul a legnépszerűbb. Az egyetlen kötet, amelynek anyaga a rendszerváltás után egy időre elvándorolt másik kiadóhoz a Mórától.

Domokos Péter: Finnugor regék és mondák
Móra, 2012, 2004, 2002, 1984 (Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák címen, még bővebb anyaggal)
Válogatta Domokos Péter. Az első olyan kötet a sorozatban, amelynek csak összeállítója lehet, igazi szerzője nem, mivel a kiválasztott szövegek nem feldolgozások, hanem szó szerinti fordítások a gazdag külföldi szakirodalom begyűjtötte eredeti forrásanyagból. A könyv 1984-es ősváltozata még inkább a szakmának készült, egyetemi használatra, nagy tudományos apparátussal. A megújult változat ennek rövidítése, de még mindig tartalmaz tudományos jegyzeteket és irodalmat. A megújult sorozat nyolcadik kötete.

Jerzy Snopek: Lengyel regék és mondák

Móra, 2010, 1988 (Alvó lovagok címen)
Feldolgozta Jerzy Snopek. Bár első kiadásában még eltérő címen jelent meg, de külseje alapján már akkor is a sorozat része volt, így a sorozat ötödik kötete. Az első könyv a szériában, amelynek mondafeldolgozásait nem magyar szerző készítette.

Petrovácz István: Keleti szláv regék és mondák
Móra, 2003
Feldolgozta Petrovácz István. Előzménykötete az 1989-ben a kiadónál Az Isten, a Sátán és a Muzsik címen megjelent könyv, amelynek alcíme Keleti szláv regék és mondák I. volt. Második kötet a rendszerváltás miatt sosem jelent meg, pontosabban úgy tűnik, ez a könyv a második kötet, bár ezt semmi sem jelzi rajta, s anyaga is jóval teljesebb: sok szöveget tartalmaz az előzménykötetből, de nem mindet, viszont a friss szövegeinek a száma többszöröse az első kötetének... Ez a sorozat kilencedik kötete.

Royall Tyler: Japán regék és mondák

Móra, 2011, 2006, 2005
Feldolgozta Royall Tyler. A sorozat tizedik kötete. A második könyv a szériában, amelynek monda- (és mítosz)feldolgozásait nem magyar szerző készítette. Elkeserítő módon azonban a kötet belső címoldaláról teljességgel lemaradt a szerző neve, aki angol születésű, Amerikában végzett és doktorált japanista, aki egész életében a canberrai egyetemen tanított ázsiai tudományokat, s a japán irodalom számos kultúrkincsét fordította le, illetve dolgozta át angol nyelvre. Még az OSZK is csak - az egyszerűen fordítói munkát végző - Bazsó Dénes neve alatt tartja számon a kötetet...

Maróczy Magda: Buddhista regék és mondák
Móra, 2009, 2008
Feldolgozta Maróczy Magda. A sorozat tizenegyedik kötete. Kambodzsai, thaiföldi (sziámi), laoszi és burmai (mianmari) regéket és mondákat tartalmaz. Az utolsó olyan könyv, amelyben magyar szerző saját szemléletű mondafeldolgozásai vannak.

Alena Ježková: Cseh és morva regék és mondák

Móra, 2013
Válogatta és fordította Balázs Andrea a cseh írónő, Alena Ježková öt rege- és mondafeldolgozásokat tartalmazó könyvének anyagából. A sorozat tizenkettedik kötete, és a harmadik olyan, amelynek mondafeldolgozásait nem magyar szerző készítette.

Csokonai Attila: Németalföldi regék és mondák
Móra, 2015
Válogatta Csokonai Attila, fordította németalföldi mondáskönyvek anyagából Csokonai Attila és Csóti Magdaléna. A sorozat tizenharmadik, mindmáig utolsó kötete,
ennek a mondafeldolgozásait sem magyar szerző készítette.

(A kötetek a felsorolásban a bennük szereplő szöveg első megjelenésének sorrendjében szerepelnek.)

0 Responses