Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat kötetei
A Tinta Könyvkiadó 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy a magyar nyelvvel, nyelvészettel, nyelvtudománnyal kapcsolatos köteteket jelentessen meg. Az 1998-ban megjelentetett Magyar szókincstár óta több mint száz a laikus érdeklődőknek is szóló, népszerűen is használható nyelvészeti kézikönyvet adtak ki a legelismertebb magyar tudósok szerzői közreműködésével, de megjelentettek számos tanulmánygyűjteményt, konferenciakötetet és szakmunkát is.
Sorozataik közül kedvencem az elsősorban az ifjúságnak és a nagyközönségnek szerkesztett Az ékesszólás kiskönyvtára, amelyben 2005 óta 71 rövid, magvas kiskönyv jelent már meg: dióhéjszótárak, szólás-, közmondás- és bölcsesség-gyűjtemények, nyelvi játékoskönyvek, szórakoztató nyelvtörténeti olvasnivalók.
Az alábbi lista a sorozat köteteit sorolja fel.

1. Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor: Közmondások (3000 magyar közmondás és szólás betűrendes értelmező dióhéjszótára)
2. Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor: Szólások (5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára)
3. Minya Károly: Új szavak I. (Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal)
4. Bencédy József: Retorika (Gyakorlati útmutató)
5. Hajdu Endre: Szómúzeum (Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára)
6. Parapatics Andrea: Szlengszótár (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval)
7. Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos: Szinonimák (20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára)
8. Forgács Róbert: Anya-nyelv-csavar (Nyelvi fejtörők)
9. Molnár Csikós László: Divatszavak (222 újszerű szó és szójelentés részletes magyarázata)
10. Falk Nóra: Etimológiák (10000 magyar szó eredete)
11. Vallomások (Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről, szerk. Grétsy László)
12. Vargha Katalin: Találós kérdések (1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény)
13. Bódi Zoltán: Infoszótár (Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata)
14. Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona
15. Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz (Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?)
16. Grétsy László: A szavak ösvényein (Szavaink és szólásaink eredete, változásai, érdekességei)
17. Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset?
18. Wacha Imre: Nem csak szóból ért az ember (A nonverbális kommunikáció eszköztára)
19. Daniss Győző: Újságíróiskola (Gyakorlati útmutató)
20. Forgács Róbert: Anya-nyelv-ész (Újabb nyelvi fejtörők)
21. Tájszavak (A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai, szerk. Kiss Gábor - Bató Margit)
22. Péter Mihály: A leplező nyelv (Álcázás és ámítás a nyelv használatában)
23. Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel! (Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban)
24. Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe (A hírek értéke)
25. Bencédy József: Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században (12 nyelvész életrajzával)
26. Küllős Imola - Laza Dominika: Népi mondókák (Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, dalok és köszöntőversikék)
27. Kicsi Sándor András: Kihalt nyelvek, eltűnt népek (100 nyelv halála)
28. Margalits Ede - Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár (2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője)
29. Grétsy László: Anyanyelvi séták (Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa)
30. Rácz János: Gyógyhatású növények (250 gyógynövény leírása, nevének magyarázata és gyógyhatásának ismertetése)
31. Kis magyar tájszótár (5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata, szerk. Kiss Gábor)
32. Minya Károly: Új szavak II. (Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal)
33. Bölcs tanácsok (4000 közmondás, szólás a Czuczor-Fogarasi-szótárból, szerk. Kiss Gábor - Kiss Bernadett)
34. Shakespeare-idézetek (350 bölcsesség angolul és magyarul, szerk. Cseszkó Renáta)
35. Tulajdonságszótár (3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása, szerk. Dormán Júlia - Kiss Gábor)
36. Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások
37. Tótfalusi István: Idegen szavak alapszótára (4500 idegen szó magyarázata)
38. Tófalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről
39. Szőcsné Antal Irén: Anya-nyelv-búvár (Nyelvi játékok)
40. Aranyigazságok (3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferebc reformkroi szótárából, szerk. Kiss Bernadett - Kiss Gábor - Miksné Mátyás Eszter)
41. Rácz János: Virágnévszótár (350 virágnév eredete és a növények leírása)
42. Erdős Attila - Kiss Gábor: Vallási szavak kisszótára
43. Grétsy László: Anyanyelvünk tájain
44. 500 rövid ókori sztori (Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig, szerk. Kiss Bernadett)
45. Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul
46. Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Keresztnevek (A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről)
47. Kerekes Barnabás - Kovács Zsuzsanna: Mondjuk helyesen!
48. T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál (Bibliai közmondások szótára)
49. Tótfalusi István: Nyelvészeti ínyencfalatok
50. Chaim Perelman: A retorika birodalma (Retorika és érvelés)
51. Kiss Gábor - Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár
52. Dr. Szabó Judit: Anya-nyelv-tudor (Irodalmi, nyelvi játékok, fejtörők)
53. Pelczéder Katalin: Gyümölcsnevek szótára (250 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete)
54. A magyar nyelvről (Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről, szerk. Grétsy László, Kiss Gábor)
55. Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig (Pénznevek etimológiai szótára)
56. Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva! (Állatneves magyar közmondások, szólások szótára)
57. Bárdosi Vilmos: Nincsen rózsa tövis nélkül (Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára)
58. Magyar szókincsbővítő diákszótár (2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata, szerk. Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára)
59. Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár (500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve)
60. Kiss Zita: Anya-nyelv-kincs (44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése)
61. Bárdosi Vilmos: Mi a szösz? (300 magyar szólásmondás eredete)
62. T. Litovkina Anna - Farkas Edit: A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig (Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára)
63. Minya Károly: Új szavak III. (Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal)
64. H. Varga Márta: Változó anyanyelvünk (Írások a magyar nyelvről)
65. Magay Tamás - Faluba Kálmán: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul
66. Koncsek Krisztián: Idézetvadász I. (Görög és latin szállóigék és idézetek)
67. Koncsek Krisztián: Idézetvadász II. (Középkori és újkori szállóigék és idézetek)
68. Koncsek Krisztián: Idézetvadász III. (Magyar szállóigék és idézetek)
69. Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is! (Válogatott nyelvművelő cikkek 2009-2019)
70. Forgács Róbert: Szín-játszó-tér (Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok) 
71. Adamikné Jászó Anna: A gondolatokhoz odataláló nyelv (Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről)
72. Halápy István - Margalits Ede: Latin-magyar közmondásszótár (1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői)
73. Adamikné Jászó Anna: Az ősi szó nyomában (Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről)
74. Galló Ágnes - Mózes Krisztián: Anya-nyelv-mester (160 nyelvi-logikai feladatsor)
75. Molnár Csikós László: Újabb divatszavak (200 újszerű szó és szójelentés magyarázata példákkal)
76. Kajdi Alexandra: Anya-nyelv-játék (Játékos anyanyelvi fejlesztő gyakorlatok óvodásoknak és kisiskolásoknak)
77. Hogyan mondták eleink? (Rejtvényszótár I. Mai nyelvünk 10000 szavának 13500 régi és tájnyelvi megfelelője, szerk. Kiss Gábor)
78. Takács Gábor: Magyar helyesírás (A helyesírási szabályzat közérthető magyarázata példákkal)
79. Kovács Pál: Jeles mondások (3500 régi közmondás és példabeszéd az 1794-ben megjelent szótárból, összeállította Kiss Gábor)
80. Almásy János: Magyar közmondások gyűjteménye (Több mint hatezer közmondás százötven témakörben, szerk. Balázsi József Attila, Kiss Gábor)
81. Balázsi József Attila: Szólásbúvárlatok (Állandósult szókapcsolataink, közmondásaink idegen nyelvi párhuzamokkal
82. Melyiket válasszam? (Háromszáz tanács a helyénvaló szóhasználathoz, szerk. Grétsy László, Kiss Gábor)
83. Egy fa nem erdő (3700 népies szólás, közmondás és helyzetmondat Csűry Bálint Szamosháti szótárából, szerk. Kiss Gábor, Balázsi József Attila)

Utolsó frissítés: 2022.02.25.
0 Responses